Hur skapar du effektiva vanor?

I “Tiny Habits” presenterar BJ Fogg en enkel men kraftfull metod för beteendeförändring som är baserad på hans forskning som beteendevetare vid Stanford University.  Nyckeltanken med boken är att genom att börja med små, lätta att göra vanor kan vem som helst skapa bestående förändringar i sitt beteende. Mindtemp använder Foggs metod för att hjälpa […]

Psykologisk trygghet

Amy Edmondsons modell för psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet har uppmärksammats genom Amy Edmondsons men kanske framför allt Googles forskning.   Mindtemps arbete med hållbara och effektiva team inkluderar psykologisk trygghet.  I vårt arbete ingår psykologisk trygghet som en av 12 hälsokategorier. Det ger oss möjlighet att stödja dig med avancerad analys där vi inte bara kan se en nivå eller nuläge […]