Hälsolyftet

Hälsolyftet är kort och gott en paketerad hälsoboost för din organisation

Hälsolyftet innebär

  • Sex föreläsningar för att lyfta din organistionens förståelse om en hållbar hälsa, stress och kvalitet

  • Nulägesanalys  av 13 hälsokategorier där Mindtemp genomför avancerad analys för att ge dig bästa möjlig beslutsunderlag till förbättring. 

  • En rapport som visar om och vilka förbättringar som er organisation behöver

Våra digitala föreläsningar:

En hållbar hälsa

Sömn och återhämtning

Fysiskt aktivitet

Emotionell förmåga och sociala relationer

Psykologisk trygghet

Summering och rekommendationer

Bättre välmående med hälsolyftet

Ökar personalens engangemang, självledarskap och kvalitet

Ökar organisationens effektivitet och lönsamhet

Kontakta oss för mer information