En smartare medarbetarundersökning
som skapar förbättring!

Mindtemp hjälper individen med analys, feedback och nudging (puffar) för att skapa en hållbar hälsa. Organisationen får avancerad analys för att stötta hållbar produktivitet och lönsamhet. Tillsammans skapar vi magic i er organisation.

Om vi mår bra kan vi prestera bra. Idag är alldeles för många av oss stressade och mår dåligt. Det ger dåliga beslut, otrygga arbetsplatser och sämre produktivitet och lönsamhet.

Om vi istället kan arbeta hållbart och proaktivt. Då kan vi arbeta med kontinuerlig förbättring, på både individ och organisationsnivå, och skapa hållbar effektivitet och lönsamhet.

Mindtemp är en digital hälsocoach som hjälper er skapa hälsa,
psykologisk trygghet och effektiva organisationer.

På köpet får ni mindre sjukskrivningar och ökad lönsamhet.
Boka en demo så visar vi hur.

Vi hjälper er arbeta strategiskt och proaktivt för medarbetarkvalitet som ger bättre kundlojalitet.

Mindtemp hjälper er när och där det verkligen behövs. 

Mindtemp mäter, analyserar och hjälper er skapa kvalitet. Då kan ni förbättra det som verkligen är viktigt för er effektivitet.

Och ni ser förbättringarna i realtid.

Baserat på Googles forskning om effektiva team
https://rework.withgoogle.com/print/guides/5721312655835136/

46% av alla sjukskrivningar är stressrealterade

av Svenskarn ligger på en hög stress , de är sjuknärvarande

Ett gemensamt problem för de flesta organisationer är sjuknärvarande medarbetare. Dessa fungerar inte optimalt och ger kvalitetsförsämring.

Stress är en av era stora källor till kvalitetsproblem. Stress ger längre ledtider med sämre kvalitet. Era kunder upplever inte att ni levererar vad ni lovat.

Mindtemp analyser och reducerar den osynlig stressen, de som är sjuknärvarande.

Minskad stress ger bättre möjligheter för självledarskap, emotionell förmåga, psykologisk trygghet och att faktiskt arbete med kontinuerligt förbättringsarbete. Oberoende om ni använder agila processer eller traditionella projektmetoder.

Mindtemp stödjer era medarbetare till ökat självledarskap – Med mindre stress och bättre hälsa som följd.

Genom avancerad analys och feedback stodjer. Mindtemp er till den psykologiska grundprocessen for självreflektion, självledarskap som faktiskt skapar beteendeforbattringar i gruppen.

Detta stödjer er i alla era processer, projekt och agila grupper som får bättre stud och support-

Detta resulterar i bättre självstyrande team med bättre psykologisk trygghet, kvalitet och effektivitet.

Avancerad analys hjälper er med datadrivna kostnadseffektiva och proaktiva beslut. Och ni kan stötta era medarbetare till hållbar hälsa och effektivitet.

Är dina medarbetare din viktigaste resurs? Då är Mindtemp din bästa vän.

Vi hjälper dig arbeta förebyggande med hälsa, kvalitet och produktivitet.

Work with Cause & Effect and get real results

Work proactive for improved cost effectiveness

C/B-analysis for stress & wellness - Finally!

"Mindtemp talks with the user, just like a health coach.
But with a far superior analytical ability."

Med Mindtemps avancerade analys, kan ni se orsak – verkan. Det vill säga arbete med det som verkligen gör skillnad.

Mindtemps analyser visar vad som driver skadlig stress och problem.
Det gör att du kan angripa orsaken, och skapa bättre kvalitet till lägre kostnad.

Och ni kan skapa psykologisk trygghet med ökad effektivitet och bättre retention.

Psykologisk trygghet skapar inte bara effektiva team. Psykologisk trygghet är bättre medarbetarskap med lägre stress.

Agila team kräver självstyrande medarbetare med hög psykologisk trygghet

Idag arbetar många med agil projektledning. Det kräver mycket mer av emotionell förmåga, tydlighet och kvalitet i leveranserna från medarbetarna.

Då måste medarbetarna må bra och arbeta med en stor portion självledarskap och stresskontroll. Annars skapar vi snabbt problem i den agilla processen. 

Mindtemp hjälper er skapa fungerande agila medarbetare.

Med
0 %

lägre stress och 14% ökat
välmående på bara 30 dagar.

Mindtemp stödjer de
0 %

som ligger på en för hög stressnivå, de s.k ”sjuknärvarnade”. Vilket gör att vi förhindrar utbrändhet och skapar hållbar hälsa.

De 34% sjuknärvarande ger
0
gånger lönen i
produktivitetsförlust

Visselblåsarlagen

Sedan december 2021 har Sverige en ny lag kring visselblåsarfunktion.

Mindtemp har en visselblåsarfunktion så ger er stöd för den nya lagen.

Dina medarbetare får möjlighet att lämna uppgifter om missförhållande helt anonymt. Och ledningen kan kommunicera med medarbetaren vilket skapar bättre förutsättningar för tidiga interventioner.

Vi tog fram funktionen för att studier visade att vi kan stärka den psykologiska tryggheten på arbetsplatsen om medarbetarna har en funktion för anonym dialog med ledningen.

Vill du stärka medarbetardialog och psykologiskt trygghet – Boka en demo.

En investering i proaktiva och hållbar hälsa
ger lägre kostnader och ökad lönsamhet

Vad:

Mindtemp skapar ökat självledarskap och beteendeförbättringar för hållbarhet och produktivitet.

Varför:

Hälften av alla sjukskrivningar är stressrelaterade. Men långt innan en medarbetare blir sjuk (ofta flera år) har den mentala skärpan reducerat av stress. Detta leder till lägre produktivitet.

Hur:

En robotiserad digital hälsocoach, ungefär som en psykolog i mobilen.

Tänk dig ett gymkort, desto mer du tränar desto mer får du ut av det. Samma sak med Mindtemp, träna för ökat självledarskap och hållbar hälsa.

Arbeta med proaktiva och kontinuerliga förbättringar för hållbar hälsa. Skapa bättre produktivitet, engagemang och kostsamma reaktiva problem.

Alternativkostnad:

En utbränd medarbetare kostar 396.000kr enligt arbetsmiljöverket.
En stressad medarbetare ger 1,54 gånger sin lön i produktivitetsförlust*.
Ex; 45.000kr lön/mån* 1,54 = 69.300kr i produktivitetsförlust / mån

Investeringskalkyl 1:

Ni förhindrar en (1) medarbetare från sjukskrivning, besparing 396.000kr
Ni investerar 100.000kr i proaktiv hållbar hälsa.
ROI = 296%

Investeringskalkyl 2:

Stressade medarbetare ger 1,54 gånger sin lön i produktivitetsförlust.
Lönekostnad om 45.000kr/mån för 100 anställda är 54 miljoner i lönekostnad/år.
34% av era medarbetare är stressade* vilket ger produktivitetsförlust av stress
om 28,7 miljoner kr/år.

Ni investerar 500.000kr i proaktiv hållbar hälsa och sänker produktivitetsförlusten
med 10%. Ni får en ROI på 474%!

*”34% in a normal population has harmful stress” ; Lohela Karlsson M Hagberg J,
Bergstrom G. Production lose among employees perceiving work environment problems.

Nyckeltal (KPI):

Vilka nyckeltal använder ni för kvalitet, produktivitet och hållbarhet?
Om Mindtemp kan förbättra dessa med 5%, vad skulle det betyda för er?

Några av
våra kunder

Patricia Industries, som är en del av Investor AB, tror på en stark koppling mellan hållbarhet och lönsamhet. Hållbarhetsarbetet börjar redan hos medarbetarna. Därför använder Patricia Industries Mindtemp för att stötta hållbar hälsa och därigenom undvika skadlig stress hos medarbetarna.

Google har en av de mest högpresterande kulturerna i företagsvärlden. De ligger också bland de företag som har bäst medarbetarnöjdhet.
Google i Sverige ser nyttan av att mäta och analysera stress för att kunna arbeta förebyggande med hjälp av Mindtemp.

Vad några av våra användare säger om Mindtemp

Mindtemp tjänster för hållbar hälsa och lönsamhet

Digital hälsocoach

Tänk dig en coach i dina medarbetares mobil. En coach som dagligen hjälper medarbetare till hållbar hälsa. Samtidigt som organisationen får avancerad analys med orsak – verkan förhållande så ni vet var och när ni behöver stödja medarbetarna med förebyggande hälsoinsatser. Hur skulle er organisation fungera om ni hade mindre problem och lade mer tid på kostnadseffektivt proaktivt arbete?

Föreläsningar och stöd

Tänk om ni hade tid och kunskap att göra rätt saker i rätt tid, vad skulle det betyda för er? Med hjälp av Mindtemps hälsorobot och våra duktiga konsulter kan vi stödja er med rätt kunskap i rätt tid.
Kontakta oss för föreläsning eller konsultstöd som ger hållbar hälsa och lönsamhet.

Menu

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att analysera prestanda och trafik på webbplatsen. Vi delar också information om användningen av vår webbplats med våra sociala media- och analyspartners.