3 mån utan kostnad!

Vill du arbeta med hållbar hälsa,
psykologisk trygghet och
effektiva team?

Med
0 %

lägre stress och 14% ökat
välmående på bara 30 dagar.

Mindtemp stödjer de
0 %

som ligger på en för hög stressnivå, de s.k ”sjuknärvarnade”. Vilket gör att vi förhindrar utbrändhet och skapar hållbar hälsa.

De 34% sjuknärvarande ger
0
gånger lönen i
produktivitetsförlust
"Mindtemp is all about futureproofing your company, and it’s greatest asset: your people. Taking care of your people has never been easier, more effective or more important"

Mindtemp är en smartare medarbetarundersökning

Med Mindtemp får ni ett mycket bättre stöd för hållbart medarbetarskap.

Ni sänker stressen, skapar ökat självledarskap, engagemang
och det bästa av allt är kanske att Mindtemp hjälper er till
ökad Psykologisk Trygghet.

Nu behöver vi mer data, mycket mer data, och erbjuder 
Mindtemp, inkl erfarenhet från 5 års forskning, utan kostnad.

Kontakta oss idag för att se hur vi kan hjälpa er.

 

Mindtemp vill ha grupper som är större än 40 medarbetare under minst 2 månader. Studien skall starta senaste 21 februari 2022.

Det är bättre och då involverar vi forskare från Karolinska Institutet som blir ansvariga för att studien genomförs vetenskapligt. Och ni får ett ännu bättre underlag kring stress, hälsa och välmående.

Ni får en djupanalys av hälsa och stress. Ni kommer att se vad är det som driver stress i er organisation. Ni ser hur olika hälso- och produktivitetsvariabler som psykologisk trygghet och motivation samverkar. Med det underlaget kan ni agera kostnadseffektivt och proaktivt, för bättre hälsa, produktivitet och lönsamhet.

Ledningen får beslutsstöd, i realtid

Mindtemp analyserar de viktigaste hälsokategorier för hållbar hälsa, effektiva team och lönsamhet,
dessutom får ni;

Stödjer FNs mål för hälsa, välmående och ekonomisk utveckling

Kontakta oss

Vill du arbeta med bättre och hållbar hälsa, psykologisk trygghet för effektivare team – Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Vill du arbeta med bättre och hållbar hälsa, psykologisk trygghet för effektivare team
Kontakta oss så berättar vi mer.

Menu

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att analysera prestanda och trafik på webbplatsen. Vi delar också information om användningen av vår webbplats med våra sociala media- och analyspartners.