Djupanalys och förbättring av hälsa - Utan kostnad

Vill du arbeta med hållbar hälsa,
psykologisk trygghet och
effektiva team? Vi ger dig en digital hälsocoach där du får djupanalys och ökat självledarskap, utan kostnad

Mindtemp reducerar stress med
0 %

Mindtemp har visat 18% lägre stress med vår digitala hälsocoach.

Mindtemp stödjer de
0 %

som ligger på en för hög stressnivå, de s.k ”sjuknärvarnade”. Vilket gör att vi förhindrar utbrändhet och skapar hållbar hälsa.

De 34% sjuknärvarande ger
0
gånger lönen i
produktivitetsförlust
"Mindtemp is all about futureproofing your company, and it’s greatest asset: your people. Taking care of your people has never been easier, more effective or more important"

Mindtemp är en smartare medarbetarundersökning

Med Mindtemp får ni ett mycket bättre stöd för hållbart medarbetarskap.

Ni sänker stressen, skapar ökat självledarskap, engagemang
och det bästa av allt är kanske att Mindtemp hjälper er till
ökad Psykologisk Trygghet.

Nu behöver vi mer data, mycket mer data, och erbjuder 
Mindtemp, inkl erfarenhet från 5 års forskning, utan kostnad.

Kontakta oss idag för att se hur vi kan hjälpa er.

 

Mindtemp vill ha grupper som är större än 50 medarbetare under minst 2 månader. Studien skall starta senast 1 maj 2022.

Det är bättre och då involverar vi forskare från Karolinska Institutet som blir ansvariga för att studien genomförs vetenskapligt. Och ni får ett ännu bättre underlag kring stress, hälsa och välmående.

Ni får en djupanalys av hälsa och stress. Ni kommer att se vad är det som driver stress i er organisation. Ni ser hur olika hälso- och produktivitetsvariabler som psykologisk trygghet och motivation samverkar. Med det underlaget kan ni agera kostnadseffektivt och proaktivt, för bättre hälsa, produktivitet och lönsamhet.

Ni får beslutsstöd, i realtid

Mindtemp analyserar de viktigaste hälsokategorier för hållbar hälsa, effektiva team och lönsamhet,
dessutom får ni;

Efter piloten redovisas förslag på förbättringar baserat på analysen. Detta gör Mindtemp i samverkan med våra partners. Det innebär att ni som organisation förutom Mindtemps forskning om stress och hälsa, får förslag från psykologer, träningsspecialister, hälsocoacher och läkare. Helt baserat på era behov utifrån den analys piloten ger er.

Medarbetarna får en digital hälsocoach som hjälper dom till bättre hälsa.

Genom självreflektion och nudging stöder Mindtemp medarbetarna till ökat självledarskap. Och Mindtemp ger dessutom medarbetaren förslag på förbättringsområden baserat på medarbetarens hälsobalans. Precis som en hälsocoach, men med mycket större analytisk förmåga.

Stödjer FNs mål för hälsa, välmående och ekonomisk utveckling

Våra forskare kan, om du vill, medverka i piloten. Ni får då ännu bättre förståelse för nuläge och vad ni kan göra för att förbättra hållbar hälsa och lönsamhet i er organisation.

Linnea Tavakoli Hagström

PhD candidate
Mälardalen University
School of Business, Society and Engineering Department of Organization and Management

”Linnea forskar om förändringsledning och innovation inom digital hälso- och sjukvård. Detta görs i en tvärvetenskaplig studie där ni som företag kommer få ta del av en gedigen kvalitativ undersökning. Ni får därmed en ökad förståelse för hur era anställda upplever sitt deltagande i att optimera sin hälsa. På så sätt kan ni bättre förstå utmaningar som exempelvis motstående intressen eller rädsla för relationen mellan sekretess och transparens.  Linnea undersöker vidare skillnader mellan; informerad, involverade och innovativa medarbetare. Det är först när vi förstår vilka motiv medarbetarna har som vi kan optimera processen för ansvarsfull och framgångsrik innovation.  ”

Stephanie Bonn

Assistant professor & SFO-V Fellow
Karolinska Institutet Department of Medicine Solna Clinical Epidemiology Division

”Stephanies forskning vid Karolinska Institutet handlar om hur vår hälsa påverkas av våra levnadsvanor och hur vi med hjälp av digitala lösningar kan skapa de bästa förutsättningarna för goda levnadsvanor. Vi behöver hitta nya och moderna strategier att arbeta förebyggande inom hälsa. Därför är det extra spännande att vetenskapligt utvärdera Mindtemp och se hur hur vi med hjälp av Mindtemp kan arbeta förebyggande för att skapa hållbar hälsa för alla.”

Kontakta oss

Vill du arbeta med bättre och hållbar hälsa, psykologisk trygghet för effektivare team – Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Vill du arbeta med bättre och hållbar hälsa, psykologisk trygghet för effektivare team
Kontakta oss så berättar vi mer.

Menu

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att analysera prestanda och trafik på webbplatsen. Vi delar också information om användningen av vår webbplats med våra sociala media- och analyspartners.