Medarbetare som mår bra gör bra.

Mind skapar hållbar hälsa och lönsamhet med digital stresshantering, som en digital företagshälsovård i din mobil.

Mindtemp hjälper dig och dina medarbetare att analysera och arbeta med hållbar hälsa, tillsammans. Du får mer tid att arbeta med kontinuerligt kvalitetsarbete. I slutändan innebär detta bättre kvalitet med ökad kundnöjdhet och lönsamhet. 

Det berömda Google-projektet ”Aristoteles” och studier kring ”Engagemang” förutsätter att alla mår bra. Men forskning visar att 20-40% av dina anställda mår dåligt på grund av stress. Vilka konsekvenser får det för dig och din verksamhet?

Mind skapar hållbar hälsa och lönsamhet med digital stresshantering, som en digital företagshälsovård i din mobil.

Digital hälsocoach

En digital hälsorobot för proaktiv stresshantering med bättra vanor som förhindrar utbrändhet.

Digital hälsocoach

Mindtemps hälsocoach hjälper både individer och organisationer till hållbar hälsa och lönsamhet.

Stress är en av de skadligaste faktorerna för engagemang, kvalitet och produktivitet.

Mindtemp är en kostnadseffektiv lösning som förbättrar dina anställdas hälsa, och därmed kvalitet och lönsamhet. 

Lösningen arbetar med självreflektion som skapar självledarskap. Användaren får feedback, baserat på Positiv psykologi som stödjer användaren till mikrorutiner som skapar bättre hälsa.

Linjechefer, HR och ledningsgrupp får avancerad statistisk analys kring risk, orsaker och prognoser.

Du och din organisation kan arbeta förebyggande, proaktivt, för att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.

Föreläsning och utbildning i psykologi och stressens biologi baserat på bland annat Robert Sapolskys ” Why Zebras Don't Get Ulcers” samt Peter Wähborgs och Patrik Grahns forskning kring stress med grundläggande teori som KASAM.

Föreläsning: Hur du använder stress på bästa sätt

Föreläsning och utbildning i psykologi och stressens biologi baserat på bland annat Robert Sapolskys ” Why Zebras Don't Get Ulcers” samt Peter Wähborgs och Patrik Grahns forskning kring stress med grundläggande teori som KASAM.

Stress är i grunden väldigt positivt och hjälper oss prestera bättre. Vi går igenom stressens biologi och hur ni kan hantera stress på ett bättre, mer funktionellt, sätt.

Föreläsning baseras på forskning, litteraturstudier och ett stort antal individers erfarenheter kring stress och utbrändhet.

Hur känner man igen skadlig stress och hur arbetar man förebyggande?

Målet är att ni ska få bättre förståelse för att undvika skadlig stress.

Positiv Psykologi av vilket inkluderar Stoicism, Growth mindset, Emotionell Intelligens av författare som Carol Dweck, Barbara Fredrickson, Sonja Lyubomirsky, Martin E.P. Seligman, Shawn Achor, Dalai Lama, Seneca och Epictetus.

Föreläsning: Positiv psykologi & Biohacking

Positiv Psykologi av vilket inkluderar Stoicism, Growth mindset, Emotionell Intelligens av författare som Carol Dweck, Barbara Fredrickson, Sonja Lyubomirsky, Martin E.P. Seligman, Shawn Achor, Dalai Lama, Seneca och Epictetus.

Positiv psykologi syftar till förbättrade tankemodeller och skapa positiva beteendeförbättringar. Biohacking syftar till att skapa bättre och hållbar hälsa med mer energi.

Föreläsning baseras på de senaste 20 årens forskning kring positiv psykologi och Biohacking. Vi lyfter upp evidensbaserade modeller och enkla verktyg för bättre psykisk och mental hälsa.

Positiv psykologi ska inte förväxlas med positivt tänkande som kan leda helt fel. Positiv psykologi och Biohacking handlar om att förbättra det som är bra, och göra det både hållbart och bättre.

Konsulttjänster

Utbildning

Positiv psykologi på jobbet

Prestation, Samarbete och Hälsa

Positiv psykologi är inte en enhetlig rörelse och inte heller en metod. Det är en forskningsbaserad inriktning som uppstod i slutet på 90-talet. Den positiva psykologin växte fram som en motvikt till en forskning som var alltför fokuserad på brister, fel och sjukdomar hos människor. Den positiva psykologin intresserade sig för våra styrkor, färdigheter och förmågor.

Inom arbetslivet hjälper den positiva psykologin oss att

OM UTBILDNINGEN Vi går igenom ämnen som självledarskap, effektiv kommunikation, samarbetsmiljö, motivation, psykologiskt kapital, uppskattande förhållningssätt, välmående samt psykologisk trygghet.

För optimalt lärande har vi teoretiska inslag, reflektionsövningar, praktisk träning samt utrymme för lärande diskussioner samt erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Alla moment har som mål att skapa praktisk, konkret nytta för dig.
Du får dessutom prova Mindtemps verktyg – en digital hälsocoach, för att visa hur du kan använda teknik och forskning för att jobba proaktivt med hälsa.

Välkommen!
Med vänlig hälsning
Patrik Nyström, leg psykolog Nyström Psykologi AB
Sverker Månsson, VD och grundare Mindtemp

AGENDA DAG 1

 • Introduktion
 • Vad är positiv psykologi?
 • Psykologiskt kapital ”HERO-modellen”
 • Gruppuppgift – Mina personliga styrkor
 • PERMA – modellen för välmående
 • Gruppuppgift – Coaching
 • Självledarskap
 • Positiv psykologi och välmående
 • Reflektioner dag 1

AGENDA DAG 2

 • Repetition dag 1
 • Forskningen om positiva emotioner och ”Tipping point”
 • Motivation och prestation på jobbet
 • Gruppuppgift – Tacksamhet
 • Uppskattande förhållningssätt
 • Flow, optimerat lärande och psykologisk trygghet
 • Samarbetsmiljö
 • Gruppuppgift – Hot chair
 • Avslut – utvärdering
 • Reflektioner dag 2
 • Utvärdering & Avslut
 • Datum: 25 – 26 oktober 2022

 • Plats: Epicentrum i Stockholm

 • Adress:  Mäster Samuelsgatan 36

 • Pris: 12.500 kr ex moms

 • Vi är minst 6 och max 14 personer

 • Din anmälan är bindande. Vid avbokning debiteras en administrativ kostnad om 1500 kr ex moms

Anmälan och frågor

Utbildningen fokuserar på dina styrkor och hur du bäst använder dem, förmedlar forskningsbaserade verktyg om självledarskap och lär dig använda dina och teamets resurser bättre. 

Konsulttjänster

Vill ni skapa lägre stress, bättre dialog & samverkan med ökad produktivitet och kundlojalitet?

Baserat på 25 års konsulterfarenhet och våra analyser hjälper vi er att skapa bättre hälsa och effektiva team.

Vi samarbetar med läkare, psykologer, hälsocoacher som baserat på våra digitala lösningar, hjälper er med ert förbättringsarbete.

Skriv till sverker@mindtemp.com så startar vi en digital dialog kring problem, möjligheter och hållbara lösningar.

Baserat på forskning kring organisationsutveckling och 25 års erfarenhet som konsult erbjuder vi tjänster kring den hållbara och lönsamma organisationen.

Menu

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att analysera prestanda och trafik på webbplatsen. Vi delar också information om användningen av vår webbplats med våra sociala media- och analyspartners.