fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.

Mindtemp

Ditt digitala stöd för hållbar hälsa och effektivitet

Mindtemps lösningar

Konsultation

Gör det enkelt! låt oss ta hand om din organisations hälsa.

Pulserande medarbetar-undersökning

för att förbättra medarbetarnas hälsa och samtidigt ha ett översikt över deras hälsotillstånd

Nulägesanalys

Ett ögonblicks bild av organisationens välmående som grund till eventuella insatser

Utbildningar

Kunskap är makt. De här utbildningarna ger dig och dina medarbetare makten att välja en hållbar hälsa

Effektivitetsboost

Låt mindtemp ge din organisation en hälsoboost!

Psykologisk trygghet

En tro på att man inte kommer att straffas eller förnedras för att komma med idéer, frågor, bekymmer eller misstag, och att teamet är tryggt för interpersonell risktagning.

(Edmondson, 1999)

Ritva Arbinger

Mindtemp är väldigt seriösa när det kommer till stress. De tar del av aktuell forskning och förstår komplexiteten. Samtidigt är deras app enkel. Den påminner löpande – på ett både seriöst och positivt sätt – om vad jag kan göra för min hälsa och en bättre (arbets)vardag.
De ser hur appen kan vara ett bra stöd och sätt att kommunicera på individuell nivå. Samtidigt förstår de att det ibland kan behövas professionellt stöd – något de också kan påtala och erbjuda på såväl individuell som organisatorisk nivå. De delarna kompletterar varandra på ett väldigt bra och seriöst sätt.
Mindtemps hängivenheten att förebygga och bekämpa stress genom att kunna kombinera enkelhet och djupare helhet gör dem till en seriös och uppskattad samarbetspartner.

Peter Bjellerup

Utbildare | Föreläsare | Rådgivare | Konsult | Förändringsledare | Zoomspecialist

För mig är den hybrida arbetsplatsen i fokus. Här har det saknats stöd för att säkerställa att alla mår bra och trivs, oberoende på var de arbetar.
Mindtemp behövs för att få koll på att alla mår bra. Med Mindtemp kan vi snabbt se om något behöver åtgärdas, och fånga ett problem, se orsak – verkan, innan det ställer till skada för individen eller organisationen.
Idag när stressen ökar är det helt enkelt nödvändigt att vi ha koll på hälsan hos alla och kunna arbeta förebyggande.

Ander Rydell

Leg psykolog, specialist i organisationspsykologi

“Med sin unika plattform och design kan Mindtemp screena essentiella aspekter av den organisatoriska och sociala miljön på jobbet. Som organisationspsykolog blir Mindtemp därför ett naturligt och ypperligt komplement till min kliniska kompetens”

Lina Lagom

Folkhälsopedagog, Nutritionist, Hälso-entreprenör

Mindtemp är ett jättecoolt företag som tagit fram ett digitalt verktyg för att främja hälsa och goda vanor för människor

Syftet med Mindtemp är att hjälpa människor att må så bra som möjligt på arbetet och de har en enkel helhetssyn på hur de gör detta. Jag är övertygad om att Mindtemp kommer göra stor positiv skillnad
bland kring hälsan bland medarbetare. 

Jag är väldigt stolt att vara en av deras samarbetspartners. 

AdwiseHR

Leg psykolog, specialist i organisationspsykologi


AdwiseHR samarbetar med Mindtemp därför att det är en bra digital plattform som förebygger ohälsa och skadlig stress och som inte bara hjälper chefer, HR och ledning med analyser och resultat utan också är en coach i realtid för de anställda. Den är enkel att använda och ger bra feedback till användarna, chefer och ledning.
Mindtemp hjälper våra kunder att säkerhetsställa att de anställda blir mindre stressade och att man kan arbeta med det som är viktig och sätta in rätt interventioner som verkligen kan göra skillnad. Mindtemp öppnar upp för en dialog som ger psykologisks trygghet för det anställda.
 

Visste du att mental ohälsan är enligt World Health Organization det snabbast växande hotet mot människors hälsa i framtiden.

Engagemang och självledarskap

Mindtemp hjälper, helt digitalt.

Vill du läsa mer om Mindtemps medarbetar-undersökning?

Vid frågor eller funderingar kontakta oss på hello@mindtemp.com

Mindtemp är en digital hälsocoach, en app som du alltid har med dig i mobilen. Mindtemp bidrar till bättre hälsa, psykologisk trygghet och ökad effektivitet.

Ladda ner appen Mindtemp och aktivera dialogen med din digitala hälsocoach. Få tillgång till din och dina medarbetares hälsobalans och stöd till rätt prioriteringar.

Organisationer och företag har två olika paket att välja mellan. 

Kontakta oss så tar vi en dialog kring vad som är bästa lösning för er

Mindtemp är en digital lösning som ger dig som HR-chef, linje-chef eller ledningsgrupp ett analytisk beslutsunderlag
för proaktivt arbete med hälsa och förbättring.

Dina medarbetare får en digital hälsocoach som förutom
att skapa bättre hälsa, hjälper medarbetarna till ökat självledarskap
för bättre samverkan och effektivitet.