fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp
bild av två partners

Partners

Bli partner med Mindtemp

Mindtemps partnerskap syftar till att skapa bättre effekt till våra gemensamma kunder.

Mindtemp har idag marknadens förmodligen bästa digitala lösning för analys och förbättring av organisationens hälsa och effektivitet.

Våra partners har specialistkunskap inom område som stödjer kundens utveckling inom hälsa och organisationsutveckling.

Tillsammans skapar Mindtemps digitala lösning och våra partners analoga specialistkunskaper förutsättningar för kontinuerligt förbättringsarbete hos våra gemensamma kunder.

Samarbete med Mindtemp

Mindtemp har genomför ett stort antal studier där vi ser att Mindtemps digitala lösning tillsammans med analog specialistkunskap snabbt skapar stora förbättringar till kund.

Partner och Mindtemp arbetar tillsammans från marknadsföring till försäljning, genomförande och support.

Mindtemp stödjer dig som partner med statistiska analyser, psykologisk kunskap och teknisk support.

Mindtemps partners arbetar hos kund med förbättringar, interventioner, baserat på statistisk analys och partners egen specialistkunskap.

Tillsammans skapar vi verkligen en win, win & win för kund, partner och Mindtemp.

Nyfiken?

Kontakta oss för mer information

Mindtemps modell för samarbete

Partner modell

Mindtemps modell stödjer organisation och medarbetare med mätning, analys och förbättringsförslag baserat på analysen.

Vi ser dock mycket bättre resultat hos kund, när medarbetare, linjechefer och ledning för stöd av specialistkunskap.

Idag ökar sjukskrivningstalen snabbast för linjecheferna och Mindtemp ser ett stort behov att stötta linjechefer för att sänka stressen hos dessa.

Du som partner kan stötta;

Mindtemps stöd till våra partners

Appen ger våra partners avidentifierat analys kring team, organisation och roller för proaktiva insatser kring medarbetarnas hälsa och psykologiska trygghet

Partners nytta av funktionen vanor

Appen har också stöd för att hjälpa medarbetarna skapa bättre vanor.

Det innebär att våra Partners får hjälp att skapa de förbättringarna som Partner, medarbetare och kund vill och behöver.

Funktionen vanor hjälper också medarbetaren att skapa enskilda vanor för personlig, social eller professionell utveckling.

Mindtemps medarbetarundersökning administratör vy

Mindtemps enkla visualiseringar hjälper både partners och kunder att snabbt få en överblick av nuläget

Mindtemps analyser till Partner och kund

Funktioner för hållbar hälsa och effektivitet

Funktioner för hållbar hälsa och effektivitet

VI tror Mindtemp är ditt bästa stöd för kontinuerligt förbättringsarbete hos dina kunder.

Mindtemp ger våra partners förbättrade möjligheter till

A. Systematisk arbetsmiljöarbete

B. Kontinuerligt kostnadseffektivt förbättringsarbete 

Mindtemp stödjer dig och kunden med

1. Självinsikt & Självledarskap är förutsättning för all förbättring

2. Systematisk och kontinuerlig dialog för reducerat stigma

3. Systematisk datadriven uppföljning & förbättring

Så här säger Peter Bjellerup, en av våra partners

Tillsammans skapar vi bättre effekt och lönsamma kundrelationer.

Kontakta sverker@mindtemp.com för att skapa bättre effekt och samarbete.

Kontakta oss för ökad kundnytta