fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp
bild av två partners

Partners

Bli partner med Mindtemp

Mindtemps partnerskap syftar till att skapa bättre effekt till våra gemensamma kunder.

Mindtemp har idag marknadens förmodligen bästa digitala lösning för analys och förbättring av organisationens hälsa och effektivitet.

Våra partners har specialistkunskap som stödjer kundens hälsa och organisationsutveckling.

Tillsammans skapar vi mer nytta där Mindtemp fungerar som en katalysator för ditt arbete.

Nyfiken?

Kontakta oss för mer information

Mindtemps modell för samarbete

Partner modell

Mindtemps modell stödjer organisation och medarbetare med mätning, analys och förbättringsförslag baserat på analysen.

Vi ser dock mycket bättre resultat hos kund, när medarbetare, linjechefer och ledning får stöd av specialistkunskap.

Idag ökar sjukskrivningstalen snabbast för linjecheferna och Mindtemp ser ett stort behov att stötta linjechefer för att sänka stressen hos dessa.

Du som partner kan stötta;

Mindtemps stöd till våra partners

Appen ger våra partners avidentifierad analys kring team, organisation och roller för proaktiva insatser kring medarbetarnas hälsa och psykologiska trygghet.

Mindtemps medarbetarundersökning administratör vy

Mindtemps enkla visualiseringar hjälper både partners och kunder att snabbt få en överblick av nuläget

Mindtemps analyser till Partner och kund

Mindtemp ger våra partners förbättrade möjligheter till

A. Systematisk arbetsmiljöarbete

B. Kontinuerligt kostnadseffektivt förbättringsarbete 

Mindtemp stödjer dig och kunden med

1. Självinsikt & Självledarskap är förutsättning för all förbättring

2. Systematisk och kontinuerlig dialog för reducerat stigma

3. Systematisk datadriven uppföljning & förbättring

Så här säger Peter Bjellerup, en av våra partners

Tillsammans skapar vi bättre effekt och lönsamma kundrelationer.

Kontakta sverker@mindtemp.com för att skapa bättre effekt och samarbete.

När du fyller i formuläret godkänner du Mindtemps allmänna villkor. Vi spammar inte och delar inte data med tredje part.

Kontakta oss för ökad kundnytta