fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Effektivitetsboost

Ökad och hållbar effektivitet på bara 8 veckor!

Psykologisk trygghet är en förutsättning för effektiva team. Men vi behöver också ett högt välmående. Vi går igenom grunderna för välmående och psykologisk trygghet, och ni får ett databaserat underlag för kostnadseffektiva investeringar.

Kort om Mindtemps
effektivitetsboost

8 veckor med Mindtemps digitala lösning för ökat självledarskap och effektivitet
4 utbildningstillfällen för att skapa de kunskapsmässiga förutsättningarna för hälsa och effektivitet
2 analyser där vi tittar på gruppens välmående och effektivitet

Mindtemps effektivitetsboost förklarat

Vår tillvägagångssätt

Vi går igenom Mindtemp och hur den digitala coachen skapar både ökat välmående (hälsa) och effektivitet. Vi gör också en första mätning för att se nuläge och kunna se utvecklingen under de åtta veckor som programmet pågor.

Effektivitet kräver välmående medarbetare och hög psykologisk trygghet. Grunden för välmånede är sömn och återhämtning, fysisk aktivitet, bra näring och sociala relationer. Under dessa 30 min fokuserar vi på hur alla kan skapa ökat välmående genom bättre fokus på det som verkligen betyder något.

Boosta
hälsa och psykologisk trygghet
nu!

Mental energi är en förutsättning för att orka, och inte skapa skadlig stress. Vi går igenom Mindtemps studier och forskning kring hur vi skapar och bibehåller mental energi för hållbart engagemang.

Efter fyra veckor presenterar vi första analysen av Mindtemps 12 hälsokategorier och vilket samband dessa har med stress hos er. Med detta kan vi börja ta datadrivna beslut för kontinuerligt arbete med hållbar hälsa och effektivitet.

Google och andra har visat att Psykologisk trygghet är avgörande för organisationen och alla medarbetares effektivitet, engagemang, kreativitet och kvalitet - därför går vi igenom psykologisk trygghet och hur det hänger ihop med hälsa och effektivitet.

Efter 8 veckor gör vi en avslutande analys som tar upp utveckling under perioden. Vi använder psykologisk trygghet som proxy för effektiva team och ser på utvecklingen av alls 12 hälsokategorier. Mindtemp ger också förslag på fortsatt utveckling baserat på analysen.

Engagemang skapas av hälsa* och psykologisk trygghet**

Ökar personalens engangemang, självledarskap och kvalitet

Ökar organisationens effektivitet och lönsamhet

*Vi arbetar utifrån Agenda 2030
**Googles forskning visar att psykologisk trygghet är det enskilt viktigaste för effektiva team. Psykologisk trygghet byggs av medarbetare som mår bra.

Kontakta oss för mer information