fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Konsult

Konsulttjänster

Optimera din organisations välmående med våra skräddarsydda konsulttjänster! Vi är specialiserade på att stödja företag och organisationer genom att hantera stress, öka psykologisk trygghet och främja engagemang bland medarbetarna.


Våra erfarna konsulter använder beprövade metoder och strategier för att skapa en hälsosam arbetsmiljö där medarbetarna trivs och presterar på sin bästa nivå. Vi hjälper dig att identifiera och hantera stressfaktorer, bygga upp en miljö av öppenhet och tillit samt engagera ditt team på ett hållbart sätt.
Kontakta oss idag för att diskutera dina organisations specifika behov.

Peter Bjellerup

konsulttjänster

Vänd insikt till engagemang och lösningar

Är där något som skaver i teamet? Kanske mycket? Dålig stämning, bristande effektivitet eller kvalitet?
Men du har svårt att sätta fingret på vad som ligger bakom?
Du är i gott sällskap. Det sägs att chefer är medvetna om bara 7% av konflikterna i sina team (men vi har inte lyckats spåra källan, i ärlighetens namn).

I ”Från Insikt till Engagemang” lyfter vi – tillsammans med hela teamet – på mattan för att se vad som sopats där inunder genom åren. Sedan tar vi tag i problem – fortfarande tillsammans med hela teamet – för att engagera medarbetarna i att prioritera, hitta, planera och genomföra åtgärder.

Processen (“Från Insikt till Engagemang”), som vi gör tillsammans med Columbi, passar för team från cirka tio personer och uppåt. Workshoparna hålls med grupper upp till ungefär en skolklass storlek.
I processen utvecklar vi teamet, arbetssätt och dialogen med och mellan medarbetarna – samtidigt.

  • Vi börjar med en digital intervju, baserad på anpassade öppna frågor där respondenterna själva bearbetar sina svar
  • Vi fortsätter med att sammanställa och analysera svaren
  • Och håller sedan en workshop (inom två veckor) med HELA teamet där de får bearbeta resultatet och diskutera de skav som kommit i dagen
  • Tillsammans prioriterar vi, främst de berörda medarbetarna, och lägger en åtgärdsplan
  • Därefter hanterar vi uppföljningen, givetvis med fortsatt öppenhet och engagemang

 

I tillägg till beskrivningen här fungerar metoden hur bra som helst även för att ”gå från redan bra till ännu bättre” så klart.
I processen:

  • Identifierar vi, och åtgärdar, irritationsmoment i arbetsvardagen. Det där som ”folk retar sig på” och som sänker stämningen och teamandan.
  • Visar vi medarbetarna att ledningen lyssnar och respekterar dem, deras arbete och kompetens
  • Stärker vi samhörighet, samarbete och engagemang.
  • Hjälper vi medarbetarna att förbättra ”HUR:et” och kanske till och med att förtydliga sitt Varför.

 

Metodiken är väl etablerad och har framgångsrikt använts för allt från arbetsmiljöförbättringar till ledningsgrupper och rent dysfunktionella team.

Kontakta oss för mer information om Mindtemps konsulttjänster