Om oss

Vi ger dig bättre hälsa, mindre stress och ökat engagemang. Du får en AI-lösning med analyser, visualiseringar, prognoser, kalkyler och 1st hjälpen vid stress om det behövs.

Du kan arbeta proaktivt istället för reaktivt. Som en medarbetarundersökning skulle vara.

Ingen av våra användare skall drabbas av skadlig stress

Jag var med och startade teleoperatören Tre. Som processansvarig ansvarade jag för att våra processer fungerade både mot interna och externa kunder. När vi inte hade tillräcklig systemstöd fick jag i uppdrag att ”lösa det”, vilket innebar att det blev 18 timmars dagar, och sedan helger. Detta fungerade i nästan 4 år innan jag kollapsade på väg till arbetet.

Mindtemp är den lösning jag hade velat ha, som skulle hindrat mig, och alla mina kollegor som drabbas av utmattning.

Våra kunder får också stöd för kontinuerligt förbättringsarbete & organisationsutveckling, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet. Ett område som vi är speciellt intresserade av är Psykologisk trygghet, där vi ser att Mindtemp ger stöd för både medarbetare och organisation. 

Stay healthy / Sverker
Grundare Mindtemp

Creating magic

Yang Zhao är psykolog med specialisering i psykometri och har skrivit sin masteruppsats om stressmätning.

Yang Zhao

Psychology & Psychometry

Sverker Månsson grundare av Mind med visionen att förhindra skadlig stress och skapa hållbar hälsa och lönsamhet. Sverker är Civilekonom med IT-inriktning och har en MBA från USA.

Sverker Månsson

Grundare och VD

Lars Temnerud är utbildad ingenjör och har en universitetsexamen i Kognitiv neurovetenskap med Positiv Psykologi.

Lars Temnerud

Cognitive Neuroscience & Positive Psychology & Motivation

Torbjörn Holm är entreprenör med en exit i bagaget. Han drivs av att skapa bättre hälsa för alla.

Torbjӧrn Holm

Sales Manager

Torbjörn Holm är entreprenör med en exit i bagaget. Han drivs av att skapa bättre hälsa för alla.

Torbjӧrn Holm

Sales Manager

Per Klingberg är psykolog med gestaltterapi och humanistisk psykologi som specialitet. Han säger att runt 80% av klienterna har en stressproblematik idag.

Per Klingberg

Psychology

Simon Nilsson

CTO & Full stack development

Mindtemp är vetenskap.
Möt våra forskare

Richard Torkar är professor och ansvarig för statistik och maskininlärning. Eller hur vi digitaliserar psykologisk forskning.

RICHARD TORKAR

Professor Chalmers and the University of Gothenburg
AI-development & Statistic and IT-advisory

”Dom vetenskapliga frågeställningarna som Mindtemp arbetar med kräver avancerad analys. Målet är att dessa analyser, i slutändan, leder till att människor kan få hjälp med att bibehålla sitt välmående.”

Stephanie Bonn, Assistant Professor vid Karolinska Institutet. Stephanies specialisering är levnadsvanor och hur digitala lösningar kan hjälpa oss förbättra vår hälsa.

STEPHANIE BONN

Assistant Professor & Postdoc Karolinska Institutet Research Manager

”Min forskning vid Karolinska Institutet handlar övergripande om hur vår hälsa påverkas av våra levnadsvanor och hur vi med hjälp av digitala lösningar kan skapa de bästa förutsättningarna för goda levnadsvanor. Vi behöver hitta nya och moderna strategier att arbeta förebyggande inom hälsa. Därför är det extra spännande att vetenskapligt utvärdera det verktyg som Mindtemp utvecklat i syfte att hjälpa människor att bibehålla sitt välmående.”

Lucas Gren, Ingenjör, organisationspsykolog och forskare med specialisering i agila självstyrande team, organisatorisk effektivitet och kollektiv intelligens.

LUCAS GREN

Postdoc, Chalmers and the University of Gothenburg Psychometric & AI-development

”Mindtemp har potential att bli ett verktyg som kan förhindra lidande för väldigt många människor. Därför är det en ära att få vara med och utveckla produkten tillsammans med andra som också brinner för att minska lidandet och öka välmående i samhället.”

Advisory Board

Linus Malmberg, styrelseordförande i flera bolag, entreprenör, och internationellt efterfrågad föreläsare som till vardags driver Cordial som han också startade.

Linus Malmberg

Johan Ranstam, entreprenör, affärsängel, matematiker styrelseledamot och grundare av flera bolag.

Johan Ranstam

Pontus Holgerson, uppskattade föreläsare samt grundare, VD och delägare av Coreplus.se

Pontus Holgerson

Resellers Partnership

Menu

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att analysera prestanda och trafik på webbplatsen. Vi delar också information om användningen av vår webbplats med våra sociala media- och analyspartners.