Vårt syfte är att främja hållbar hälsa, mindre stress och ökat engagemang.

Sverker Månsson

Mindtemps grundare

Jag var med och startade teleoperatören Tre. Som processansvarig ansvarade jag för att våra processer fungerade både mot interna och externa kunder. När vi inte hade tillräckligt systemstöd fick jag i uppdrag att ”lösa det”, vilket innebar att det blev 18 timmars dagar, och sedan helger. Detta fungerade i nästan 4 år innan jag kollapsade på väg till arbetet.

Mindtemp är den lösning som skulle förhindrat min, och många av mina kollegors, utmattning.

Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete & organisationsutveckling, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet. 

Ett område som vi är speciellt intresserade av är Psykologisk trygghet, där vi ser att Mindtemp ger ett bra stöd till våra kunder.

Stay healthy!

Sverker (Mindtemps Grundare)

Mindtemps Team

Yang Zhao

Psychology & Psychometry

Sverker Månsson

Grundare och VD

Lars Temnerud

Cognitive Neuroscience & Positive Psychology & Motivation
Rasmus-1

Rasmus Dorsch

Affärsutveckling 
Advisory board

Ismail-nijazi-1

Ismail Nijazi

Full stack developer
Screen-Shot-2021-01-11-at-2.28-1

Simon Nilsson

CTO & Full stack development
Anton-pso68kgxryj5epraro5xd4qfq62anjm5dk99ng6ohc

Anton Åsbrink

Full stack developer

Naomi-Virgin-1-pnxf9i1hljqr7ndp6e1985teppkgnff00gz7iennn4

Naomi Virgin

Marknadsföring 
och kommunikation

patrik

Patrik Nyström

Leg. Psykolog 
Organisationspsykologi

Mindtemps forskare

Rectangle-1

Richard Torkar

Professor Chalmers and the University of Gothenburg AI-development & Statistic and IT-advisory

”Dom vetenskapliga frågeställningarna som Mindtemp arbetar med kräver avancerad analys. Målet är att dessa analyser, i slutändan, leder till att människor kan få hjälp med att bibehålla sitt välmående.”
Group-875

Stephanie Bonn

Assistant Professor & Postdoc Karolinska Institutet Research Manager
”Min forskning vid Karolinska Institutet handlar övergripande om hur vår hälsa påverkas av våra levnadsvanor och hur vi med hjälp av digitala lösningar kan skapa de bästa förutsättningarna för goda levnadsvanor. Vi behöver hitta nya och moderna strategier att arbeta förebyggande inom hälsa. Därför är det extra spännande att vetenskapligt utvärdera det verktyg som Mindtemp utvecklat i syfte att hjälpa människor att bibehålla sitt välmående.”
Rectangle-2

Lucas Gren

Postdoc, Chalmers and the University of Gothenburg Psychometric & AI-development
”Mindtemp har potential att bli ett verktyg som kan förhindra lidande för väldigt många människor. Därför är det en ära att få vara med och utveckla produkten tillsammans med andra som också brinner för att minska lidandet och öka välmående i samhället.”

Mindtemps advisory board & styrelse

Picture1

Jonas
Grahm

Group-871

Johan
Ranstam

Group-872-1

Pontus
Holgerson

Rasmus-1

Rasmus
Dorsch

Mindtemps resellers & partners

Vickie Peolin

Ritva Karlström

Marie Ekwall

För sjuka som vill bli friska, och friska som inte vil bli sjuka
anders-e16

Anders Rydell

Patrik Nyström