fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Nulägesanalys
av hälsa & kostnader

Medarbetarhälsa & Ekonomiska konsekvenser

Mindtemps analys hjälper dig gå från nuläge till önskat läge. Du får också ekonomisk analys av nuläget och kalkyl för önskat läge. Detta är kanske det snabbaste sättet att skapa ökad lönsamhet genom kostnadseffektiva förbättringar. 

Mindtemps nulägesanalys med hälsoekonomisk kalkyl.

Orsakssamband mellan välbefinnande och produktivitet

Forskare från Oxford University har funnit ett orsakssamband (kausalitet) från välbefinnande till produktivitet.

I studien såg forskarna att ett stegs (på en 10-gradig skala) ökat välmående gav 20% ökad försäljning.

Effektiva team enligt Google

Googles forskning identifierar psykologisk trygghet som den viktigaste faktorn för effektiva team. 

Analysen visar er nivå av psykologisk trygghet och vilka samband det finns med övriga hälsokategorier. Detta ger er underlag för de viktigaste förbättringarna. 

Från 9,500 Kr

Hur du kan skapa hållbar hälsa

Mindtemp analyserar 12 kategorier och vilka samband dessa har med stress. 

Med hjälp av Mindtemps nulägesanalys får ni datadriven analys kring vad och hur ni bäst kan förbättra välmåendet för ökad försäljning.

Mindtemps Nulägesanalys

Vårt tillvägagångssätt

All förbättring börjar med en analys

Hälsoekonomisk kalkyl

Vad kostar ohälsan i din organisation?

Vår kalkyl

Har ni stress och ohälsa i er organisation? Vill ni veta vilka förbättingar som är de mest kostnadseffektiva? Och få en investeringskalkyl på dessa?

Mindtemp analyserar 12 hälsokategorier och vilka samband dessa har med stress. Detta ger er underlag som;

Med Mindtemps analys får ni datadrivet beslutsunderlag för att snabbt skapa bättre hälsa och effektivitet.

Pris från 9.500kr, ex moms, för 10 medarbetare.

Vilken effekt kan du få?

Det finns en mängd studier som visar att bättre hälsa ger bättre eller mer effektiva organisationer.

Den senaste studien vi tittade på visar att ett (1) stegs bättre hälsa gav 12 eller 20% bättre produktivitet, mätt som försäljning.

Den försäljning som ökad 12% var enklare försäljning som ordermottagning. Den 20% förbättringen visades i mer komplex försäljning med konfigurering av
kundens lösning med enkel offertskrivande.

Forskarna tittade också på aktieutvecklingen för företag med bättre hälsa. I grafen nedan har forskarna valt ut 100 företag med hög hälsa (wellbeing score) och jämfört 
deras aktieutdelning med NASAQ 100, S&P 500 och Dow Jones. 

Mellan jan 2021 och jan 2023 utklassar de 100 utvalda företagen samtliga index!

Forskarna  jämförde också företagen med räntabilitet på totalt kapital (Return on assets) och vinst (profit) som du ser i grafen nedan.

Det ser ut som en stark korrelation, eller hur? Men forskarna hävdar att detta är ett kausalt förhållande

Där ett stegs bättre hälsa gav (kausalitet) 12 eller 20 % bättre försäljning. 

Vi kan inte lova dig 20% bättre försäljning. Men vi kan lova att ge dig ett väldigt bra underlag för att förbättra hälsa i din organisation. 

Du får 30 min konsultation utan kostnad. Kontakt hello@mindtemp.com så sätter vi upp ett digitalt möte.

Kontakta oss för mer information