fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp
Mindtemps medarbetarundersökning

Medarbetar-
undersökning

Skapa engagemang, självledarskap och psykologisk trygghet med Mindtemps digitala coach

Medarbetarundersökning admin vy

Din befintliga medarbetarundersökning gör det den ska, det vill säga mäter och ger dig utveckling över tid.

Men, handen på hjärtat, får du beslutsunderlag till förbättring? Det vill säga, berättar din nuvarande lösning vad du skall göra för att förbättra engagemang?

Och framför allt, hjälper din nuvarande lösning dig och dina medarbetare att uppnå bättre självledarskap med mindre stress och ökad psykologisk trygghet?

Mindtemp fungerar som en digital coach till dig och dina medarbetare, samtidigt som det analyserar och ger feedback baserat på psykologisk forskning och avancerad analys

Vi har gjort över 20 studier och ser bl.a.;

  • 18% lägre stress på bara 30 dagar
  • 24% bättre sömn
  • 14% bättre medarbetarskap

Kontakta oss idag för demo och dialog kring hållbar hälsa och effektiva team.

DU ser de sjukskrivna, men ser du de sjuknärvarande?

This is what you see and what you don't

Mindtemps alternativ till en medarbetarundersökning hjälper dig förstå orsak och verkan

Mindtemps digitala hälsocoach fungerar som en personlig coach, och det är helt digitalt.

Baserat på psykologisk forskning och med avancerad analys (AI), pratar vi med dina medarbetare. Dessutom puffar vi dem till självreflektion, vilket resulterar i ökat självledarskap och bättre hälsa.

Förbättrade vanor

Vanor är ett av de allra bästa sätten att arbeta med förbättring.

Mindtemp hjälper dig och din medarbetare att skapa de vanor ni önskar, oavsett om det handlar om fysisk aktivitet eller att äta bättre. Slutligen leder vanorna till ett bättre välmående, vilket i sin tur ger en stark positiv effekt på arbetet.

Medarbetarundersökning vanor

Psykologin bakom den digitala hälsolösningen

Förebyggande och kostnadseffektivt ledarskap

Genom avancerad analys och enkla visualiseringar ger vi alla chefer stöd för kontinuerligt förbättringsarbete. Detta stöd bidrar till att skapa bättre dialog och samverkan, vilket resulterar i ökad psykologisk trygghet, engagemang och effektiva team.

Titta på vår 2 min film som förklarar hur det fungerar.

Nästa generations medarbetarundersökning på 1 minut

Mindtemp är en helt digital lösning som knyter ihop och förstärker ert befintliga förbättringsarbete. 

Kontakta oss idag för att skapa psykologisk trygghet och effektiva team i morgon

Här har vi redan gjort en skillnad

Det finns tre legala krav på dig som arbetsgivare för ökad psykosocial hälsa

Visselblåsarlagen

Privata arbetsgivare med minst 250 anställda och offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda ska ha ett visselblåsarsystem. Detta system innebär en rapporteringskanal där en oberoende aktör ska ta emot anonyma synpunkter om allmänna missförhållanden på arbetsplatsen.

Med sin rapporteringsfunktion tillgängliggör Mindtemp ett system för att ta emot anonyma synpunkter om arbetsplatsen och på så sätt uppfylla visselblåsarlagen i din organisation.

AFS 2015:4

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär att stress och arbetsbelastning pekas ut som orsaker till psykiskt och social ohälsa.

Mindtemp är verktyget som mätter stress och psykisk ohälsa bland dina medarbetare. Med denna information kan din organisation agera innan någon blir skadad.

EU

Hålbarhets redovisning är obligatorisk för företag med fler än 250 anställda, en balans omslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning på över 350 miljoner.

Genom att mätta dina medarbetares hälsa och välbefinnande är Mindtemp verktyget som du behöver för att redovisa om; hälsa och välbefinnande samt anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i de globala målen för hållbarutveckling.

Mindtemp hjälper er möta de legala krav som finns och även den utvidning som  planeras via EU

Det kostar inte mer än en kopp kaffe, per månad!

Kontakta oss på hello@mindtemp.com

Vill du veta mer om psykologin bakom Mindtemp?