fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp
Mindtemps medarbetarundersökning

Medarbetar- undersökning

Skapa engagemang, självledarskap och psykologisk trygghet med Mindtemps digitala coach

Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.

Utvecklat med vetenskaplig metod

Medarbetarundersökning admin vy

Din befintliga medarbetarundersökning gör det den ska – mäter och ger dig utveckling över tid.

Men, handen på hjärtat, får du beslutsunderlag till förbättring? Det vill säga, berättar din nuvarande lösning vad du skall göra för att förbättra engagemang?

Men viktigare, hjälper din nuvarande lösning dig och dina medarbetare till bättre självledarskap med lägre stress och ökad psykologisk trygghet?

Mindtemp fungerar som en digital coach till dig och dina medarbetare. Mindtemp analyserar och ger feedback baserat på psykologisk forskning och avancerad analys.

Vi har gjort över 20 studier och ser bl.a.;

  • 18% lägre stress på bara 30 dagar
  • 24% bättre sömn
  • 14% bättre medarbetarskap

Kontakta oss idag för demo och dialog kring hållbar hälsa och effektiva team. 

DU ser de sjukskrivna, men ser du de sjuknärvarande?

This is what you see and what you don't

Mindtemps alternativ till en medarbetarundersökning hjälper dig förstå
orsak och verkan

Ökat självledarskap - helt digitalt

Mindtemps digitala hälsocoach fungerar som en personlig coach, fast det är helt digitalt.

Baserat på psykologisk forskning och med avancerad analys (AI) pratar vi med dina medarbetare  och puffar dom till självreflektion som ger ökat självledarskap och bättre hälsa.

Förbättrade vanor

Vanor är ett av de allra bästa sätten att arbeta med förbättring.

Mindtemp hjälper dig och din medarbetare att skapa de vanor som ni vill skapa. det kan vara fysisk aktivitet eller att äta bättre. I slutändan hjälper vanor er till att må bättre. Vilket ger en stark positiv effekt på arbetet.

Medarbetarundersökning vanor

Psykologin bakom den digitala hälsolösningen

Förebyggande och kostnadseffektivt ledarskap

 

Genom avancerad analys med enkla visualiseringar ger vi alla chefer stöd för kontinuerligt förbättringsarbete. Detta stödjer er till att skapa bättre dialog och samverkan som ger ökad psykologisk trygghet, engagemang och effektiva team.

Titta på vår 2 min film som förklarar hur det fungerar.

Nästa generations medarbetarundersökning på 1 minut

Mindtemp är en helt digital lösning som knyter ihop och förstärker ert befintliga förbättringsarbete

Kontakta oss idag för att skapa psykologisk trygghet och effektiva team i morgon

Psykologin bakom den digitala hälsolösningen

Här har vi redan gjort en skillnad

Det finns tre legala krav på dig som arbetsgivare för ökad psykosocial hälsa

Visselblåsarlagen

Privata arbetsgivare med minst 250 anställda och offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda ska ha ett visselblåsarsystem. Detta system innebär en rapporteringskanal där en oberoende aktör ska ta emot anonyma synpunkter om allmänna missförhållanden på arbetsplatsen.

Med sin rapporteringsfunktion tillgängliggör Mindtemp ett system för att ta emot anonyma synpunkter om arbetsplatsen och på så sätt uppfylla visselblåsarlagen i din organisation.

AFS 2015:4

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär att stress och arbetsbelastning pekas ut som orsaker till psykiskt och social ohälsa.

Mindtemp är verktyget som mätter stress och psykisk ohälsa bland dina medarbetare. Med denna information kan din organisation agera innan någon blir skadad.

EU

Hålbarhets redovisning är obligatorisk för företag med fler än 250 anställda, en balans omslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning på över 350 miljoner.

Genom att mätta dina medarbetares hälsa och välbefinnande är Mindtemp verktyget som du behöver för att redovisa hälsa och välbefinnande samt anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i de globala målen för hållbarutveckling.

Mindtemp hjälper er möta de legala krav som finns och även den utvidning som  planeras via EU

Det kostar inte mer än en kopp kaffe, per månad!

Kontakta oss på hello@mindtemp.com

Vilken effekt kan du få?

Det finns en mängd studier som visar att bättre hälsa ger bättre eller mer effektiva organisationer.

Den senaste studien vi tittade på visar att ett (1) stegs bättre hälsa gav 12 eller 20% bättre produktivitet, mätt som försäljning.

Den försäljning som ökad 12% var enklare försäljning som ordermottagning. Den 20% förbättringen visades i mer komplex försäljning med konfigurering av
kundens lösning med enkel offertskrivande.

Forskarna tittade också på aktieutvecklingen för företag med bättre hälsa. I grafen nedan har forskarna valt ut 100 företag med hög hälsa (wellbeing score) och jämfört 
deras aktieutdelning med NASAQ 100, S&P 500 och Dow Jones. 

Mellan jan 2021 och jan 2023 utklassar de 100 utvalda företagen samtliga index!
Forskarna  jämförde också företagen med räntabilitet på totalt kapital (Return on assets) och vinst (profit) som du ser i grafen nedan.

Det ser ut som en stark korrelation, eller hur? Men forskarna hävdar att detta är ett kausalt förhållande
där ett stegs bättre hälsa gav (kausalitet) 12 eller 20 % bättre försäljning. 

VI kan inte lova dig 20% bättre försäljning. Men vi kan lova att ge dig ett väldigt bra underlag för att förbättra hälsa i din organisation. 

Du får 30 min konsultation utan kostnad. Kontakt hello@mindtemp.com så sätter vi upp ett digitalt möte.

Vill du veta mer om psykologin bakom Mindtemp?