fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp
Mindtemps medarbetarundersökning

Forskning & teori

Psykologisk forskning och teori bakom Mindtemps Digitala Coach

Titta på videon för att få en tydligare bild av ohälsan på arbetsplatsen

Den effektiva organisationen

Hur skapar vi effektiva organisationer? Det var en fråga som redan F.W. Taylor forskade om på 1900-talets början. Taylers bok, The Principles of Scientific Management är framröstade som 1900-talets viktigaste management forskning och teori bok baserat på Taylors vetenskapliga perspektiv.

Sedan dess har vi haft en mängd olika teorier, mer eller mindre vetenskapliga. Där de flesta, eller alla, har utgått från organisationsmodeller där individen ingår som en grupp. 

Glöm inte att A. Maslow lyfte faktisk upp individens behov, och kanske var den förste som använde begreppet psykologisk trygghet. Vi kommer till det senare.

Sverker, grundare av Mindtemp, var med under 80-talet och praktiserade processmodellering, en av de grundläggande metoderna för att skapa effektivitet. Men inte ens processmodellerna behandlade medarbetarna som individer, det var olika roller med olika funktioner. 

Idag vet vi bättre att vi är olika som individer. Senare års forskning visar att det är när vi integrerar olika perspektiv, det vill säga olika individers kultur, erfarenhet och kunskap som vi verkligen kan skapa effektiva organisationer.

Men det är fortfarande en sak som saknas. Mindtemp argumenterar för att individernas hälsa och välmående fortfarande inte är prioriterade. Därmed följs och förbättras inte individens hälsa och välmående på ett strukturerat och vetenskapligt sätt.

Psykologin bakom Mindtemp bygger på forskning och teori som syftar till att förbättra individens hälsa och välmående. Individen, eller medarbetaren, som mår bra och kan prestera på topp, utgör en förutsättning för att skapa effektiva och hållbara organisationer. Organisationer som mår bra, och där alla bidrar med sin unika kompetens och erfarenhet skapar också kreativitet, utveckling, effektivitet och konkurrensförmåga. Vilket ger kundlojalitet och EBIT-resultat.

Mindtemp och forskning om effektiva organisationer

Som vi tidigare nämnt, är Maslow den förste att skriva om psykologisk trygghet.

Utifrån nuvarande forskning vet vi att det som betecknas psykologisk trygghet är en av de viktigaste faktorerna för att skapa effektiva team. Det bygger på att alla olika individer med sina respektive kompetenser kan och är med och bidrar till att skapa förbättringar och effektivitet i organisationen.

Psykologisk trygghet missar det Mindtemp, och senare studier visar – att psykologisk trygghet bygger på att medarbetarna mår bra!*

En medarbetare som inte mår bra, är stressad, och sover dåligt, har reducerat sin produktivitet med 20-60%. Detta är ett stort spann, men det beror helt enkelt på att vi är individer och reagerar olika på ohälsa.

Studier från bl.a Karolinska Institutet visar på 38% produktivitetsförlust vid hög stress! Internationella studier kommer fram till liknande resultat.

En natts dålig sömn räcker för att skapa irritation och sämre effektivitet i en grupp. Vi som företagsledare kan inte skapa effektiva organisationer med psykologisk trygghet om inte våra medarbetare mår bra!

Googles Aristoteles projekt - forskning om effektiva team

Google är en spännande organisation. Du har säkert hört talas om att medarbetarna har möjlighet att spendera 20% av sin tid på projekt de anser vara viktiga, gärna med en koppling till att göra gott. 

Här har vi till exempel deras meditationspraktik som är resultatet av en individs intresse för att skapa ökad kreativitet och hälsa. 

Ett annat projekt är Aristoteles. Googles ville förstå varför en del team var effektiva, och varför andra team inte lyckades prestera.

Allt bottnade i att de produktiva teamen hade bättre samarbete! Samarbete som baserade på att alla deltog i diskussionerna. 

Det hade Amy Edmondson forskat om, och det kallas psykologisk trygghet.

Mindtemp mäter och analyserar psykologisk trygghet. För dig som kund innebär det att du ser nuläge, men viktigare, vad är det som kan förbättras.

Mår alla bra och KAN delta? Eller finns det individer som inte mår bra, inte har sovit, kanske ligger på för hög stress för att vara funktionell, eller inte känner att hans eller hennes kollegor är stöttande. 

Allt detta ser du i enkla visualiseringar baserat på Mindtemps avancerade analys. 

Den dolda stressen

3 av 10 är farligt stressade

Har du personalansvar?
Boka ett möte idag!

Hur skapar Mindtemp psykologisk trygghet och effektiva team?

Personlig utvecklingsteori och Mindtemps modell

Google är en spännande organisation. Du har säkert hört talas om att medarbetarna har möjlighet att spendera 20% av sin tid på projekt de anser vara viktiga, gärna med en koppling till att göra gott.

Här har vi till exempel deras meditations praktik som är resultatet av en individs 20% projekt. Detta och andra initiativ skapar ökat självledarskap, som tillsammans med bl-a psykologisk trygghet skapar effektiva team.

Mindtemp använder forskningen bakom självledarskap för att skapa bättre och hållbar hälsa, men också bättre dialog och samarbete. Det är 2 sidor av samma sak. En av de saker som skapar mest stress och ohälsa på arbetsplatsen är kollegor som inte samarbetar, eller värre, om det förekommer mobbing eller psykologisk osäkerhet.

12 kategorier som samverkar till hållbara och lönsamma organisationer

Medarbetarundersökning vanor

Finns det fler sätt att skapa hållbar hälsa och effektivitet?

Många av oss, kanske de flesta, försöker hinna med så mycket som möjlig under dagarna. Det kan bli kontraproduktivt, ju mer vi försöker pressa in, desto mer stressar vi och desto mer skapar vi in-effektivitet och på sikt, stressrelaterad ohälsa.

Ett av de bästa sätten att skapa effektivitet och hinna med det vi vill i vardagen, är genom bra rutiner som ger bra vanor. 

Läser vi om effektiva individer, allt från Barack Obama, Warren Buffet till entreprenörer som Bill Gates, är att de använder effektiva vanor, de förenklar sin vardag.

Vanor har också blivit en egen utbildning på Stanford, ett av världens främsta universitet. Här undervisar BJ Fogg om hur vi kan skapa effektiva vanor.

Vi har utgått från BJ Foggs teorier och annan forskning om vanor för att integrera en funktion i Mindtemp-appen som hjälper dig och dina kollegor att skapa bra och effektiva vanor.

Det hjälper dig att hinna med mer, samtidigt som du stressar mindre.

Är det dags att skapa bättre hälsa och effektivitet i er organisation, maila hello@mindtemp.com och boka en demo. Vi kan också räkna, ta fram en kalkyl för ROI vad det skulle innebär att sänka stressen i er organisation

Mindtemps effekt i praktiken

Boka en 30 minuters gratis konsultation om stress, självledarskap, psykologisk trygghet och effektiva team med Sverker Månsson, grundare och VD.