fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Din
digitala
hälsocoach

Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.

Vad är en hållbar hälsa?

Ökat välmående
Bättre relationer
Bättre produktivitet

Vill du leva

till fullo?

Ladda ner mindtemp och upptäck hur 15 sekunder varje dag bidrar till en ökad hälsa genom självreflektion som ger dig analys och feedback.

1. Reflektion

5-15 sekunder självreflektion för ökad självinsikt och självledarskap.

2. Analys

Avancerad analys med enkla visualiseringar.

3. Feedback

Feedback för att välja en hållbar hälsa.

Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.

Mindtemp

De åtta

hälsoaspekterna

Mindtemp jobbar med:

”Dom vetenskapliga frågeställningarna som Mindtemp arbetar med kräver avancerad analys. Målet är att dessa analyser, i slutändan, leder till att människor kan få hjälp med att bibehålla sitt välmående.”

RICHARD TORKAR
Professor Chalmers and the University of Gothenburg AI-development & Statistic and IT-advisory

”Min forskning vid Karolinska Institutet handlar övergripande om hur vår hälsa påverkas av våra levnadsvanor och hur vi med hjälp av digitala lösningar kan skapa de bästa förutsättningarna för goda levnadsvanor. Vi behöver hitta nya och moderna strategier att arbeta förebyggande inom hälsa. Därför är det extra spännande att vetenskapligt utvärdera det verktyg som Mindtemp utvecklat i syfte att hjälpa människor att bibehålla sitt välmående.”

STEPHANIE BONN
Assistant Professor & Postdoc Karolinska Institutet Research Manager

”Mindtemp har potential att bli ett verktyg som kan förhindra lidande för väldigt många människor. Därför är det en ära att få vara med och utveckla produkten tillsammans med andra som också brinner för att minska lidandet och öka välmående i samhället.”

LUCAS GREN
Postdoc, Chalmers and the University of Gothenburg Psychometric & AI-development

Att få en samlad bild över din hälsobalans har aldrig varit enklare

Ladda ner appen

Är du stressad?

Ta hälsan
till din arbetsplats
eller organisation

Mindtemp är en digital hälsocoach, en app som du alltid har med dig i mobilen. Mintemp bidrar till bättre hälsa, psykologisk trygghet och ökad effektivitet.

Ladda ner appen Mindtemp och aktivera dialogen med din digitala hälsocoach. Få tillgång till din och dina medarbetares hälsobalans och stöd till rätt prioriteringar.

Som privatperson betalar du 55kr per månad och som företag tillhandahåller vi två olika paketlösningar som du kan läsa mer om här.

Mindtemp är ett nytt digital stöd – en hälsocoach som är forskningsbaserad och hjälper dig med analys, feedback, stöd och inspiration till bättre hälsa.