Hållbar hälsa

En hållbar hälsa för individer och organisationer kräver samarbete. Du måste säkerställa att du får sömn, fysisk aktivitet och andra livsviktiga delar för  att skapa ett bra välmående. Din organisation måste säkerställa att det finns resurser för dig att prestera, möjligheter till återhämtning och inte minst psykologiskt stöd för dig att göra vad organisationen kräver. Därför inkluderas hållbar hälsa och ekonomisk tillväxt i FN:s mål för en hållbar värld. 

Vad är en

hållbar

hälsa?

Hur uppnår man en hållbar hälsa?

För att uppnå en hållbar hälsa måste man reflektera över sina handlingarna. Reflektionen skapar förutsättning för att bevara och förbättra olika delar av sin fysiska och psykiska hälsa. 

Mindtemp hjälper individer och organisationer reflektion och stöd inom åtta  grundläggande delar för ett bra välmående.

Sömn och vila: Att sova och vila fyller oss med energi och är ett viktig för bearbetningen av minnena. Sömnen är också helt central när det gäller att undvika demenssjukdomar. Att sova ordentligt leder till bättre fokus, med bättre sociala relationer, och bättre välmående.

Arbete och kollegor: Arbetet är ofta en stor del av våra liv. Här utsätts vi för en mängd olika krav, samtidigt som vår handlingsfrihet är begränsad. Det skapar förutsättning för stress och ohälsa. Därför är det viktigt att arbetsplatsen skapar psykologisk trygghet och mptarbetar stress.

Fysiskt aktivitet: Det finns många undersökningar som tyder på att fysisk aktivitet är effektivare än medicin för att motverka depression. Dessutom ger fysisk aktivitet en mängd positiva effekter på din hjärna, samtidigt som det reducerar stress. 

Motivation: Motivation är en del av vårt välmående. En låg motivation under längre tid ger mentala utmaningar och ofta ohälsa. En stabil motivation ger oss därför en mängd fördelar, både vad gäller hälsa men också i arbetet.

Mental energi: Din mentala energi är en indikation på ditt välmående. En hög mental energi är avgörande för att orka agera på bästa sätt.

Välmående: Välmående baseras på forskning inom den positiva psykologin. Välmående skapar ökad glädje och framgång, och är ett effektivt skydd mot skadlig stress.

Emotionell förmåga: Den emotionella förmågan handlar om att känna sig själv och på det sättet optimera hur man interagerar med omgivningen. En bra emotionell förmåga leder till bättre beslut och relationer.

Vänner och familj: Stödet från nära och kära är helt centralt för hållbar hälsa. Våra relationer skapar välmånende och är ett bra skydd mot skadlig stress och är en boost till mental energi.

Mindtemps analys av dessa åtta hälsokategorier ligger till grund för de tips vi ger dig för att behålla och förbättra din hälsa.

Stress

Vad är

stress?

Ett vanligt förekommande tecken på ohälsa är stress. Stress är en naturlig, fysisk och mental reaktion som har hjälpt människan att överleva när den har behövt extra kraft och fokus till exempel när vi blev jagade av ett rovdjur. Rent fysiologiskt kan vi se stress genom att hjärtat pumpar ut mer blod, framförallt i armar, ben och hjärna; matsmältning hämmas; urinblåsa och tarm kan tömmas och humöret förändras.

I det moderna samhället startas en stressreaktion när man upplever att man behöver prestera, till exempel när vi skriver ett prov eller har en deadline. Därför är små mängder stress bra lite då och då. För lite stress gör att man blir uttråkade. För mycket stress under för lång tid, utan återhämtning, gör att vi presterar sämre, och riskerar att bli utmattad. 

Mät din stress nu och få resultatet i din mail inom en minut. Det är snabbt, enkelt och gratis!

Stressymtom

Enligt Vårdguiden är följande tecknen på farlig stress:

 • Du är trött på morgonen, även när du sovit länge och ostört flera nätter i rad
 • Du har svårt att somna på kvällen och kanske vaknar tidigt på morgonen utan att kunna somna om
 • Du har svårt att koppla av och varva ner
 • Du känner dig likgiltig för vad som händer omkring dig, nedstämd och orolig
 • Du har svårare att koncentrera dig
 • Du får dåligt minne
 • Du känner av ångest
 • Du har lätt att fastna i negativa tankar
 • Du blir lätt irriterad och otålig över småsaker
 • Du får ont i magen, spänningshuvudvärk eller hjärtklappning
 • Du känner dig stel, spänd och får ont i kroppen
 • Du känner dig uppgiven och trött, och undviker därför sociala kontakter
 • Du har tappat lusten för sex
 • Du får infektioner lättare och oftare
 • Du känner det svårare att andas ordentligt
 • Du upplever att tiden inte räcker till och höjer därför tempot ytterligare
 • Du väljer bort vila, fritidsaktiviteter, nöjen och kontakt med släkt och vänner på grund av tidsbrist
 • Du behöver alkohol, nikotin, koffein eller sömnmedel för att orka med vardagen, eller tar till fett, socker, alkohol eller nikotin som en tröst