fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp
bild som visar tre generationer av en familj

Hållbar hälsa

Gör en insats för en hållbar utveckling

Vad är en hållbar hälsa?

En hållbar hälsa är innebär att både kropp och själv (hjärna) mår bra, men också mellan dig själv och omgivningen. Mindtemp hjälper dig inom tolv område som visat sig har störst betydelse för din psykosociala hälsa. Vi stödjer dig med självreflektion, nudging och analys baserat på dina svar.

Mindtemp stödjer också FNs hållbarhetsmål. Där vi är med och skapar en bättre hälsa för alla.

Hur uppnår man en hållbar hälsa?

För att uppnå en hålbar hälsan måste man reflektera över handlingarna man gör nu för att förebygga, bevara och upprätta en bra fysiskt och psykiskt tillstånd. Mindtemp mäter tolv kategorier som, enligt den positiva psykologin är indikatorer på hälsa och välbefinnande.

Sömn och vila: Att sova och vila fyller man med energi och är en viktig stadie i bearbetningen av minnena. Utifrån detta, att sova ordentligt och vila leder till att fokusera, prestera bättre och därmed en bättre hälsa och välmående.

Arbete och kollegor: Arbetsplatsen är en plats som innebär flera aspekter samtidigt, där man är social med kollegor, rör på sig, tar pauser och kan utöva ledarskap. Därför kan en bra arbetsplats bidra med trygghet och därmed välmående för sina medarbetare. Vi bryter ner arbette i fem underkategorier som du ser i appen.

Fysiskt aktivitet: Det finns många undersökningar som tyder på att den fysiska aktiviteten är effektivare än tabletter för depresion. Dessutom den motarbetar stress, främjar kreativitet, bättre fokus och därmed bättre prestation.

Motivation: Att hålla motivationen på toppen leder till att anta fler utmaningar, uppnå framgång och må bra. Bristen på det är däremot en stark orsak till stress.

Mental energi: Den mentala energin är en indikator på välmåendet. En hög mental energi är avgörande för att agera i världen på bästa sätt.

Välmående: Välmående skapar glädje och framgång, men framförallt är ett effektivt skydd mot stress.

Emotionell förmåga: Den emotonella förmågan handlar om att känna sig själv och på det sättet optimisera hur man reagerar gentemot omgivningen. En bra emotionell förmåga leder till bättre beslut och relationer.

Vänner och familj: Stödet från nära och kära skapar en buffert mot stress och är en boost till dit välmående.

Utifrån en analys av dessa åtta aspekterna ger mindtemp tips anpassade till din tillstånd för att förbättra din häsla på hällbart sätt.