Mindtemp

Hållbar hälsa

Gör en insats för en hållbar utveckling

Vad är en hållbar hälsa?

En hållbar hälsa är en tvådelad förpliktelse, å ena sidan med en själv och å andra sidan med den globala omgivningen. Pliktet har för syfte att uppnå alla individernas välmående vilket leder till tillfredsstälandet av de framtida generationernas behov. Därför är en bra hälsa och välbefinnande ett utav FN:s hålbar utvecklings mål.

Hur uppnår man en hållbar hälsa?

För att uppnå en hålbar hälsan måste man reflektera över handlingarna man gör nu för att förebygga, bevara och upprätta en bra fysiskt och psykiskt tillstånd. Mindtemp mäter åtta kategorier som, enligt den positiva psykologin är indikatorer på hälsa och välbefinnande.

Sömn och vila: Att sova och vila fyller man med energi och är en viktig stadie i bearbetningen av minnena. Utifrån detta, att sova ordentligt och vila leder till att fokusera, prestera bättre och därmed en bättre hälsa och välmående.

Arbete och kollegor: Arbetsplatsen är en plats som innebär flera aspekter samtidigt, där man är social med kollegor, rör på sig, tar pauser och kan utöva ledarskap. Därför kan en bra arbetsplats bidra med trygghet och därmed välmående för sina medarbetare.

Fysiskt aktivitet: Det finns många undersökningar som tyder på att den fysiska aktiviteten är effektivare än tabletter för depresion. Dessutom den motarbetar stress, främjar kreativitet, bättre fokus och därmed bättre prestation.

Motivation: Att hålla motivationen på toppen leder till att anta fler utmaningar, uppnå framgång och må bra. Bristen på det är däremot en stark orsak till stress.

Mental energi: Den mentala energin är en indikator på välmåendet. En hög mental energi är avgörande för att agera i världen på bästa sätt.

Välmående: Välmående skapar glädje och framgång, men framförallt är ett effektivt skydd mot stress.

Emotionell förmåga: Den emotonella förmågan handlar om att känna sig själv och på det sättet optimisera hur man reagerar gentemot omgivningen. En bra emotionell förmåga leder till bättre beslut och relationer.

Vänner och familj: Stödet från nära och kära skapar en buffert mot stress och är en boost till dit välmående.

Utifrån en analys av dessa åtta aspekterna ger mindtemp tips anpassade till din tillstånd för att förbättra din häsla på hällbart sätt.

Svenska
English