Medarbetar-
undersökning

En smartare medarbetarundersökning som också ger dina medarbetare en digital hälsocoach

En medarbetarundersökning som enkelt upptäcker stress, otrygghet och ohälsa

Den smartare medarbetarundersökningen ger dig proaktiva möjligheter istället för reaktiva problem. Du får avancerad analys i enkla visualiseringar som inte bara visar dig ett nuläge, du får beslutsunderlag om det behövs som visar var och vad som behövs förbättras – En medarbetarundersökning som den borde vara.

En digital hälsocoach som leverera hälsa, trygghet och mer produktivitet till dina kollegor

Den digitala hälsocoachen hjälper dina medarbetare att arbeta med självledarskap genom reflektion, analys och feedback.

Reflektion: 5-15 sekunder självskattning för självledarskap.

Analys: Avancerad analys som ger dina medarbetare en överbild över sin hälsostatus.

Feedback: Feedback baserad på avancerad analys som stödjer  medarbetarna inom  åtta hälsokategorier.

De åtta

hälsoaspekterna

Mindtemp jobbar med:

Har du koll på de legala kraven kring hälsan på arbetsplatsen?

Det finns tre legala krav som berör hälsan på arbetsplatsen

Du vet säkert att du ska ha funktion för att medarbetare skall kunna rapportera missförhållande helt anonymt. 

Mindtemp har byggt in en visselblåsarfunktion som stödjer dig i det arbetet.

Visselblåsarlagen

AFS 2015:4

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär att stress och arbetsbelastning pekas ut som orsaker till psykiskt och social ohälsa.

Mindtemp är verktyget som mäter stress och psykisk ohälsa bland dina medarbetare. Med detta beslutsunderlag kan ni agera innan någon blir skadad.

Det kommer nya regler från EU som kräver rapportering kring ert hållbarhetsarbete. Med Mindtemp för ni stöd för den rapporteringen. 

Vi tycker det är viktigare att ni faktisk får stöd att agera & förebygga istället för att reagera när något gått fel.