Mindtemp

Medarbetar-
undersökning

Skapa engagemang, självledarskap och psykologisk trygghet med Mindtemps lösning

Din befintliga medarbetarundersökning gör det den ska – undersöker och ger dig utveckling över tid. 

Men handen på hjärtat, får du beslutsunderlag till riktig förbättring, som att skapa ökad psykologisk trygghet?

Men viktigast, stödjer din nuvarande lösning dina medarbetare till hållbar hälsa, genom att skapa ökat självledarskap? Eller har din nuvarande lösning sänkt stressen i din organisation?

Mindtemp har gjort över 20 studier och våra kunder ser bland annat;

  1. 18% lägre stress
  2. 24% bättre sömnkvalitet
  3. 14% ökar medarbetarskap

 

vilket ger ökat engagemang och effektiva team.

Tänk om du kunde ge alla dina medarbetare en personlig hälso- och effektivitetscoach? Det är precis vad Mindtemps digitala lösning gör.

Vi hjälper dig skapa ökat självledarskap med bättre vanor – helt digitalt.

Mindtemps digitala hälsocoach fungerar som en personlig coach, fast det är helt digitalt.

Baserat på psykologisk forskning och med avancerad analys (AI) pratar vi med dina medarbetare  och puffar dom till självreflektion som ger ökat självledarskap med bättre vanor och hälsa.

Förebyggande och kostnadseffektivt ledarskap

Genom avancerad analys med enkla visualiseringar ger vi alla chefer stöd för kontinuerligt förbättringsarbete. Detta stödjer er till att skapa bättre dialog och samverkan som ger ökad psykologisk trygghet, engagemang och effektiva team.

Här har vi redan gjort en skillnad

Boka ett kort digital möte idag!

12 kategorier som samverkar till hållbara och lönsamma organisationer

Det finns tre legala krav på dig som arbetsgivare för ökad psykosocial hälsa

Visselblåsarlagen

Privata arbetsgivare med minst 250 anställda och offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda ska ha en visselblåsar system. Systemet innebär en rapporteringskanal där en oberoende aktör ska ta emot anonyma synpunkter om allmänna missförhållanden i arbetsplatsen.

Med sin rapporteingsfunktion tillgängliggör Mindtemp ett system för att ta emot anonyma synpunkter om arbetsplatsen och me detta uppfylla visselblåsarlagen i din organisation.

AFS 2015:4

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär att stress och arbetsbelastning pekas ut som orsaker till psykiskt och social ohälsa.

Mindtemp är verktyget som mätter stress och psykisk ohälsa bland dina medarbetare. Med denna information kan din organisation agera innan någon blir skadad.

EU

Hålbarhets redovisning är obligatorisk för företag med fler än 250 anställda, en balans omslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning på över 350 miljoner.

Genom att mätta dina medarbetares hälsa och välbefinnande är Mindtemp verktyget som du behöver för att redovisa om; hälsa och välbefinnande samt anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i de globala målen för hållbarutveckling.

Möt de legala kraven med Mindtemp

Svenska
English