fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Utbildningar

Utbildningar inom hållbar hälsa på jobbet

Utbildning 1: Psykologisk trygghet (Trygghetslabb)

Amy Edmondson är forskaren och Google företaget som gjorde begreppet Psykologisk trygget (PT) känt. Men vad är PT? Och viktigare – hur kan vi skapa och underhålla psykologisk trygghet i din organisation? Det går vi igenom och tränar under en intensiv dag i Trygghetslabbet.

Vad är psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet är ett av de viktigaste begreppen när vi pratat om effektiva team. Den mest kände forskaren inom området är Amy Edmondson. Men det var Googles Aristoteles projekt som gjorde begreppet känt.

Googles forskning definierade psykologisk trygghet som den enskilt viktigaste aspekten för effektiva team.

Amy Edmondson och Google har i stort sett en överlappande definition av begreppet. I den allmänna diskussionen försvinner däremot viktiga aspekter av begreppet och det är lätt att det urvattnas och blir ytterligare ett modeord utan innehåll.

Vill du medverka till att skapa en effektiv och hållbar organisation är detta utbildningen för dig. Vi använder begreppet “hållbar” för att psykologisk trygga organisationer också skapar hållbara medarbetare med lägre stress.

Varaktighet: 1 dag

Kurstillfälle: 11 mars 2024*

Tid: 9-16

Plats: Stockholm*

Pris: 6900 SEK (ex. moms)

*Vid företagsbeställning kan plats och tidpunkten för kurs anpassas.

Vad berör utbildningen?

Under en intensiv dag arbetar vi oss igenom:

1. teorin bakom psykologisk trygghet

2. exempel från den psykologiska forskningen och hur det appliceras på din organisation

3. träning i olika scenarios där psykologisk trygghet är avgörande för det resultat ni får

Vårt fokus är att ni inte bara ska veta, ha kunskapen, utan kunna applicera psykologisk trygghet i er organisation.

Kampanj

Skapa en positiv arbetsmiljö tillsammans med oss på Mindtemp. Få insikter och praktisk erfarenhet för att främja en tryggare och mer produktiv arbetsplats genom att anmäla dig till Trygghetslabbet.

De fem första personer som anmäler sig till kursen får ett signerat exemplar av Anders Rydells bok “Arbetet på jobbet”.

Ta del av detta exklusiva erbjudande redan idag och njut av denna inspirerande sommarläsningen vid stranden!

Vi ses på kursen!

Utbildning 2: Positiv Psykologi

Vad är positiv psykologi?

Positiv psykologi är inte en enhetlig rörelse och inte heller en metod. Det är en forskningsbaserad inriktning som uppstod i slutet på 90-talet. Den positiva psykologin växte fram som en motvikt till en forskning som var alltför fokuserad på brister, fel och sjukdomar hos människor. Den positiva psykologin intresserar sig för våra styrkor, färdigheter och förmågor.

Vad berör utbildningen?

Vi går igenom ämnen som:

  • självledarskap
  • effektiv kommunikation
  • samarbetsmiljö, motivation
  • psykologiskt kapital
  • uppskattande förhållningssätt
  • välmående
  • samt psykologisk trygghet

 

För optimalt lärande har vi teoretiska inslag, reflektionsövningar, praktisk träning samt utrymme för lärande diskussioner samt erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Alla moment har som mål att skapa praktisk, konkret nytta för dig. Du får dessutom prova Mindtemps app som är baserad på positiv psykologi, för att visa hur du kan använda teknik och forskning för att jobba proaktivt med hälsa.

Fördjupa dina kunskaper inom
positiv psykologi

Klicka på länken för att få mer detaljer om kursen

Varför positiv psykologi på jobbet?

Inom arbetslivet hjälper den positiva psykologin oss att

  • prestera bättre
  • samarbeta bättre
  • må bättre

Kampanj

Skapa en positiv arbetsmiljö tillsammans med oss på Mindtemp. Få kunskap och verktyg för att främja en tryggare och mer produktiv arbetsplats genom att anmäla dig till kursen om positiv psykologi.

De fem första personer som anmäler sig till kursen med koden MINDTEMP i fältet kostnadsställe på Lexicons webbsida får Anders Rydells bok signerade bok “Arbetet på jobbet”.

Ta del av detta exklusiva erbjudande redan idag och njut av denna inspirerande sommarläsningen vid stranden!

Vi ses på kursen!

Skapa välmående och effektiva organisationer - Anmäl dig nu

Anmälan sker genom Lexicons webbsida.

Utbildning 3: Stress och effektiva team (föreläsning)

Hur mår dina medarbetare på riktigt?

Forskning från flera olika länder visar att högutbildade medarbetare med högt engagemang också ligger på hög stress. Någonstans 30-40% av dina bästa medarbetare ligger också på en så hög stressnivå, att de kallas sjuknärvarande. Och en stressad medarbetare förlorar någonstans kring 20-50% av sin produktivitet.

Samtidigt visar studier att det finns en kausalitet från välmånede till produktivitet. Ett stegs ökat välmånede visade 12% ökad produktivitet! 

Vill du skapa bättre hälsa och ökad effektivitet, är detta ett första steg. 

Under 60 min går vi igenom hur vi förebygger skadlig stress och skapar effektiva team.

Sverker har en MBA i strategi & organisationsutveckling och har studerat stress och effektivitet sedan 2015.

Varaktighet: 60 min

Kurstillfälle: på beställning

Plats: Digitalt eller på plats

Pris: 8 800 SEK (ex. moms) + ev. resor

Vad berör utbildningen?

Ni får en sammanfattning av det bästa kring stresshantering, hälsa (med inslag av biohacking) och psykologisk trygghet. Kontakta oss for mer information.

Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.

Mindtemp

Har du frågor?

Vi svarar mer än gärna på dina funderingar