fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Engagemang

Mindtemps engagemangsboost ger snabbt grunderna för ökat och hållbart engagemang i organisation

Kort om Mindtemps
engagemangsboost

8 veckor med Mindtemps digitala lösning för ökat självledarskap och engagemang
4 digitala föreläsningar för att boosta hållbart och ökat engagemang
2 tillfällen där vi använder datadriva analyser för att förstå orsak verkan kring engagemang

Mindtemps engagemangsboost

Vår tillvägagångssätt

Vi går igenom vad engagemang är och hur det samverkar med Mindtemps 12 övriga kategorier, samt hur vi använder Mindtemps digitala lösning för självledarskap och hållbar engagemang.

Engagemang kräver fysiskt och mentalt välmående där sömn är grundläggande. Under 30 min fokuserar vi på sömn och hjärnan.

Mental energi är en förutsättning för att orka, och inte skapa skadlig stress. Vi går igenom Mindtemps studier och forskning kring hur vi skapar och bibehåller mental energi för hållbart engagemang.

Efter fyra veckor presenterar vi första analysen av Mindtemps 13 olika kategorier för hållbara och effektiva team. Med detta kan vi börja ta datadrivna beslut för kontinuerligt arbete med hållbart engagemang och organisationsutveckling.

Google och andra har visat att Psykologisk trygghet är avgörande för organisationen och alla medarbetares engagemang, kreativitet och kvalitet, därför erbjuder vi en 30 min genomgång kring hur psykologisk trygghet och engagemang hänger ihop.

Efter 8 veckor gör vi en avslutande analys som tar upp utveckling och nuläge under perioden. Vi ser hur engagemang påverkas av de 12 övriga kategorierna vi arbetat med. Och Mindtemp ger förslag på fortsatt utveckling baserat på analysen.

Boosta engagemanget i din organisation nu!

Engagemang skapas av hälsa* och psykologisk trygghet**

Ökar personalens engangemang, självledarskap och kvalitet

Ökar organisationens effektivitet och lönsamhet

*Vi arbetar utifrån Agenda 2030
**Googles forskning visar att psykologisk trygghet är det enskilt viktigaste för effektiva team. Psykologisk trygghet byggs av medarbetare som mår bra.

Kontakta oss för mer information