Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

Psykologisk trygghet

n

Mindtemp pratar mycket psykologisk trygghet. Och det finns en bra anledning till det. Men hur uttrycker sig psykologisk trygghet i organisationen?

n

Google gjorde begreppet psykologisk populu00e4rt runt 2010. Innan dessa hade Amy Edmondson forskat kring begreppet. Men forskningen kring psykologisk trygghet bu00f6rjade redan pu00e5 60-talet.

Det som gu00f6r begreppet su00e5 intressant u00e4r de studier som visar korrelationen mellan psykologisk trygghet och effektiva team.

Men vad innebu00e4r psykologisk trygghet? Vi gjorde en enkel sammanstu00e4llning fu00f6r att visa pu00e5 ett par begrepp som visar vad psykologisk trygghet u00e4r, och minst lika viktigt – vad det inte u00e4r.

Hu00e5ller du med? Hur tolkar du begreppet? Men viktigast, hur arbetar ni med psykologisk trygghet i er organisation?

Lu00e4mna gu00e4rna kommentarer nedan

Stay healthy

Mindtemp

n


n


Svenska
English