fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Stressnivå

Hej ,

Här är din stressnivå. Du får också ett mail med en kort förklaring kring hur du ska se på din stressnivå.

Ligger du högre eller lägre än vad du förväntade dig? Om din stressnivå skiljer sig från din förväntade nivå, vad beror det på tro du?

Stressnivån ska variera över tid och aktivitet. Fundera över om du ligger på en bra stressnivå för det som är ditt fokus just nu.

Din stressnivå

Medelvärde senaste veckan

Ligger du på en hög stressnivå, och du tror det beror på din arbetssituation, ta en dialog med din arbetsgivare.

Mindtemps lösning hjälper företag och organisationer med förebyggande hälsoarbete. Vill du ha hjälp att skapa bättre hälsa med lägre stress i din organisation – kontakta hello@mindtemp.com