fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Psykologisk trygghet

Hej ,

Baserat på dina svar känner du en låg psykologisk trygghet. Du är osäker och har svårt att uttrycka dina åsikter i gruppen. Det påverkar gruppens utveckling, hälsa och prestation negativt. I gruppen finns sannolikt en stor förbättringspotential.

Mindtemp hjälper grupper och organisationer att skapa ökad psykologisk trygghet, ökat välmående och bättre samarbete.

Kontakta hello@mindtemp.com om du vill att vi ska hjälpa er att komma vidare.

Gradient Handle
/ 5
Mätningen visar att det finns stora förbättringsmöjligheter av psykologisk trygghet