fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Bringselius om psykologisk trygghet

Louise Bringselius är, när boken skrivs, docent vid Lunds universitet. Idag är hon docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Bringselius utforskar begreppet psykologisk trygghet, vilket är tron på att anställda inte kommer att straffas eller förödmjukas för att de delar idéer, ställer frågor, erkänner misstag eller uttrycker oro. Huvudtemat är att psykologisk trygghet leder till mer […]

Vilken typ av utmattning har du?

Tre stadier av utmattning

  Varje år sjukskrivs ca 30.000 individer i utmattningssyndrom. Varför är det så? Kan vi inte känna att vi håller på att bli sjuka?   Om vi visste att vi skulle gå in i väggen – då skulle vi inte göra det, eller hur? Utmattning är en gråskala. När allting är 18% grått, är 18% […]

Nurturing Work-Life Balance at the office: A Guide for HR Managers

Managing work-life balance; a guide for HR managers

Researchers Bellet, de Neve, and Ward suggests that there is a relationship between happiness and productivity. In an experiment, happier call center workers sold 20% more than less happy ones. That is why, as an HR manager, it is now a smart move to start delivering happiness.  Nurturing Work-Life Balance at the office is not just […]