fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

ACT / CBT /Kognitiv terapi

Mindtemps inspirationsblogg

Förslag:

Konflikter är, tyvärr, ett återkommande tema på våra arbetsplatser. Men konflikter går att förebygga. Anders Rydell, organisationspsykolog, pekar på olika kommunikationsstilar…
Tro inte allt du tänker. Använd RAINs Har du tankar som snurrar i ditt huvud. Tankar som; om bara…, vad…