fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

Konflikthantering

Konflikter är, tyvärr, ett återkommande tema på våra arbetsplatser. Men konflikter går att förebygga. 

Anders Rydell, organisationspsykolog, pekar på olika kommunikationsstilar och hur de kan ställa till problem.

Som individer har vi ofta en styrka i en eller flera kommunikationsstilar, eller kärnkvaliteter.

Anders lyfter fram tre vanliga kommunikationsstilar;

  • engagerad
  • tillgänglig och
  • självständig.

Dessa kommunikationsstilar är i sig positiva. Men de kan också slå över och bli dominerande.

Forskningen visar också att vårt välmående och stressnivå har ett starkt samband med konflikter. 

Vi har för första gången sedan 1940 ett krig i vårt närområde, samtidigt med inflation och ekonomisk oro och vi lever i kölvattnet av en pandemi som skapade stora omvälvningar i vårt samhälle.

Allt detta skapar en stress. Och som du förmodligen vet, säger och gör vi saker när vi är stressade som vi normalt inte skulle göra.

Det är det som kallas Amygdalakapning som vi skrivit om mer här.

En studie i “Journal of Occupational Health Psychology” visar att 14% av konflikterna är direkt relaterade till stress. Vilket innebär att de som ligger på en högre stressnivå oftare är med i konflikter.

Vad tror du – påverkar stress hur du kommunicerar med dig själv och andra? Och vilka konsekvenser får det att kommunikation är stresspåverkad?  

Anders har skrivit en bok om konflikter eller “bök och bröte” som Anders kallar det i boken.

Vill du beställa ett signerat ex av boken kan du maila info@rydellpartners.se och och ange “Mindtemp” så får du boken för 150 kr inklusive frakt.  

 

Är du intresserad av förebyggnade konflikthantering och att skapa effektiva organisationer har Anders ett samarbete med Mindtemp.

Tillsammans hjälper vi dig att analysera och baserat på analysen skapa kostnadseffektiva förbättringar i ert samarbete för ökad effektivitet. 

Maila hello@mindtemp.com eller info@rydellpartners.se för mer information.