fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

Amygdalakapning, eller varför du säger dumma saker

Har du upplevt att du någon gång reagerat på ett sätt som inte känts bra, att du reagerat för kraftigt på någonting, t.ex. sagt något du direkt ångrat? Då kan det vara amygdalakapning.

I sin bok från 1995 “Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ” kallade psykologen Daniel Goleman denna känslomässiga överreaktion för “amygdalakapning”.

Amygdala är ett kluster av mandelformade celler som ligger nära basen av hjärnan. Amygdala hjälper till att definiera och reglera känslor. Den bevarar också minnen och fäster dessa minnen till specifika känslor (som glad, ledsen, glad).

Tillsammans med hippocampus*, hypotalamus och orbitofrontala hjärnbarken formar de en del av den emotionella hjärnan eller det limbiska systemet.

Amygdala är en del av hjärnan som är ansvariga för en persons känslomässiga och beteendemässiga reaktioner. Och ansvarig för det vi ibland pratar om som reaktioner från reptilhjärnan.

Och du gissade rätt, det är här stress kommer in i bilden. Stress startar ditt fly eller fäkta system, utan att du är medveten om det. Hjärnan känner av stress via signaler från nervsystemet som du inte är medveten om.

Stressystemet påverkar i sin tur frontalloberna. För milda eller måttliga hot kan pannloberna ofta åsidosätta din amygdala så att du kan närma dig situationen rationellt, att du agerar som ”du vill”. Men även vardagliga stressorer som att tala inför publik, betala räkningar eller projekt som är viktiga för dig kan utlösa fight-or-flight-svaret.

En amygdalakapning innebär att du agerar innan frontalloberna reagerat. Vilket kan leda till olämpligt eller irrationellt beteende. Efter en amygdalakapning kan du uppleva andra symtom som förlägenhet, irritation och ånger.

Ett problem vid långvarig stress är att din amygdala blir känsligare, dvs reagerar vid lägre stressorer som kapar din emotionella förmåga snabbare. Det positiva är att det går att träna, att reducera amygdalarespons och hur du reagerar vid stress.

Amygdalakapningen inträffar när din amygdala reagerar på stress och inaktiverar dina frontallober. Det aktiverar fight-or-flight-svaret och inaktiverar rationella, motiverade svar. Med andra ord, amygdala “kapar” kontrollen över din hjärna och din respons.

Symptomen på en amygdalakapning orsakas av kroppens kemiska reaktion på stress. När du upplever stress frigör din hjärna två sorters stresshormoner: kortisol och adrenalin. Båda dessa hormoner, som frigörs av binjurarna, förbereder din kropp för att fly eller fäkta (det finns fler men fight or flight är det som normalt används).

Tillsammans gör dessa stresshormoner att din kropp svarar på stress. Som te.x att:

  • öka blodflödet till musklerna, så att du har mer styrka och snabbhet att kämpa eller fly

  • utöka dina luftvägar så att du kan ta in och använda mer syre

  • öka blodsockret för att ge dig omedelbar energi

  • vidga pupillerna för att förbättra din syn för snabbare svar

Ok, nu vet vi vad amygdalakapning är, vad gör vi åt det?

Det går inte och är inte önskvärt att sluta stressa. Men du kan däremot ha bättre kontroll på din stress. Och det är här Mindtemp kommer in i bilden. Mindtemp ger dig kontroll över din stress, du ser var din stress kommer ifrån och får förslag på vilka åtgärder som är de mest effektiva baserat på Mindtemps analys.

Om du inte använder Mindtemp är det 4 saker som är bra att ha koll på;

  1. Hur sover du
  2. Om du andas snabbt och ytligt eller djupt och långsamt
  3. Om du känner dig lugn och avslappnad eller spänd
  4. Socialmedia- och mobilkonsumtion somkan förstärka negativa effekter av stress 

Sömnen är grundläggande för din hjärna. En utvilad hjärna mår mycket bättre, och hanterar stress mycket bättre, och därmed hjälper det dig undvika amygdalakapning.

Andas du snabbt och uppe i bröstet eller har du en lugn och djup andning? Träna på att fördjupa din andning, det kommer att hjälpa dig sänka din stress, och ge dig bättre kontroll över dina tankar och agerande.

Känner du dig lugn och avslappnad är risken för amygdalakapning mycket mindre. Men är det något som ligger och gror gör det dig spänd och ökar din (omedvetna) stress. Då är det lätt att slänga ut sig en skarp kommentar som du omedelbart ångrar.

Det finns ett starkt samband mellan konsumtion av socialmedia, högt mobilanvändande och mentalt illamående. Vi måste låta hjärnan vila och ”vara för sig själv”. Är du hela tiden påkopplad ger du inte hjärnan tillräcklig vila och då får du också sämre kontroll & funktion.

Så lägg ner mobilen, fokusera på att andas djupt, långsamt och känn hur du slappnar av – hur känns det? Ta regelbundna pauser under dagen så hjälper du dig själv att må bättre som hjälper dig undvika amygdalakapning.

Stay healthy

/Mindtemp

*Hippocampus kommer vi att skriva mer om. Det är en annan del av hjärnan som får problem vid långvarig stress