fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

Stanna upp, njut och skapa hållbar hälsa

Stress och blodtryck hänger ihop. Stress hjälper dig fokusera och producera, på kort sikt, och där är högt blodtryck till hjälp. På lång sikt är stress och högt blodtryck en väldigt skadlig cocktail.

Har du koll på din kropp och hälsa så vet du att stress och blodtryck hänger ihop. En förhöjd stress ger högre blodtryck. Det hjälper dig prestera. Men om du håller din stress hög över en längre tid, får du också högt blodtryck över en längre tid, och den cocktailen är direkt livsfarlig. Det är svårt att påverka blodtrycket (utan piller), men stressen kan du sänka. 

Idag finns det en stor mängd forskning som visar samband mellan att vara positiv och prestera bättre utan stress. Att vara positiv kommer faktiskt före prestation och karriär. 

Det vill säga att det är de positiva individerna som skapar bättre resultat med bättre karriär och högre lön. Källa: Shawn Achor, “The Happiness Advantage”. Författare och tidigare forskare på Harvard University inom positiv psykologi.

Psykologisk forskning visar att framgång, karriär och pengar har en låg korrelation med glädje och välmående. Detta kallas “Hedonic adaption” eller “the hedonic treadmill”. Det översätts ibland till svenska med “Nyhetens behag”. Hedonism är njutning eller lustkänsla, läs mer på Wikipedia

Vi vet nog alla att en löneökning eller en ny bil bara skapar en tillfällig känsla av ökat välmående eller lycka. Forskarna har till och med titta på effekten av att gifta sig. Att gifta sig med den man älskar skapar ett ökat välmående eller lycka under cirka två år, sedan är vi tillbaka på samma hedoniska nivå som innan bröllopet. 

Mindtemp har forskat om stress sedan 2015.

Vår forskning har varit både litteraturbaserad, och vi har genomför egna studier, både större tvärsnittsstudier och longitudinella interventionsstudier.

Mindtemp har idag, 2022, identifierat 12 kategorier kring hållbar hälsa. Där Mindtemp ser att vi normalt behöver 2 eller 3 samverkande kategorier för att skapa skadlig stress och utmattning. Det är alltså inte en enskild kategori som tex. arbete, som driver stress, som vi ofta läser. 

Harvard health är en del av Harvard Medical School, och bedriver forskning och information kring hälsa.

Harvards 7-stegsmodell för att förhindra skadlig stress överlappar Mindtemps forskning, det vill säga Harvard och Mindtemp har identifierat liknande hälso-kategorier  för hållbar hälsa. 

Harvards sju-stegs modell för stressreduktion är en bra början. Och det är en proaktiv metod, det vill säga, den hjälper dig så länge du inte drabbats av utmattning. 

Har du drabbats av utmattningssyndrom skall du prata med vårdpersonal eller läkare. 

Är du osäker på din stressnivå kan du använda Mindtemps stresstest, klick här.

 

Harvards modell för att arbeta förebyggande, proaktivt, mot skadlig stress;

  • Sömn. Bra sömn 7-9 timmar per dag är en grundförutsättning för hållbar hälsa. Stress blir extra skadligt om du inte får tillräckligt med sömn.
  • Avslappningsövningar. Yoga, meditation eller andningsövningar har visat sig vara effektiva för avslappning och att förebygga skadlig stress
  • Sociala relationer. Sociala relationer som familj, vänner eller de som delar dina intresse inom hobby etc är tillsammans med sömn grundförutsättningar för en hållbar hälsa och glädje.
  • Time management eller fokusera på rätt saker som familj. Arbetar du 12 timmar per dag är det svårt att både orka och ha tid för det som ger dig glädje och energi, tex sociala relationer.
  • Ta bort stressorer. Låt inte surdegar ligga och gro! Har du problem med en kollega eller inte pratat ut om någon konflikt – ta hand om det nu.
  • Njut. Att faktiskt njuta behöver inte innebära en solsemester, det kan vara så enkelt som att sitta och äta med familjen, eller ta en stud för dig själv och läsa en bok eller njuta ett gott glas vin framför TVn.
  • Be om hjälp. Känner du att du inte orkar eller kan hantera något, ta hjälp! Prata första med familj eller vänner. Räcker inte det finns det riktigt duktiga coacher, beteendevetare eller sjukvården som kan hjälpa. Ta hjälp tidigt, vänta inte på en utmattning där du inte längre orkar. 
Och du vet att Mindtemp är byggt för at förhindra skadlig stress. Använd Mindtemp regelbundet, vår rekommendation är minst en gång i veckan. Det hjälper dig med alla råd ovan, du får dessutom analyser och visualiseringar för att skapa en hållbar hälsa och ökat välmående. /Stay healthy