Mindtemp

Engagemang

Mindtemps inspirationsblogg

Förslag:

Gallup visar på 10% förbättring av engagemang de senaste 20 åren. Det är positivt. Samtidigt har vi ca 15% av…
Svenska
English