fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Psykologisk trygghet

Mindtemps inspirationsblogg

Förslag:

Louise Bringselius är, när boken skrivs, docent vid Lunds universitet. Idag är hon docent vid Handelshögskolan i Stockholm.Bringselius utforskar begreppet…
Konflikter är, tyvärr, ett återkommande tema på våra arbetsplatser. Men konflikter går att förebygga. Anders Rydell, organisationspsykolog, pekar på olika kommunikationsstilar…
Psykologisk trygghet har uppmärksammats genom Amy Edmondsons men kanske framför allt Googles forskning. Mindtemps arbete med hållbara och effektiva team…
Prestation, Samarbete och HälsaPositiv psykologi är inte en enhetlig rörelse och inte heller en metod. Det är en forskningsbaserad inriktning…
Bra sömn är en förutsättning för kognitiv och emotionell förmåga. Samtidigt är det bara 13% som känner sig utvilade när…
Effektiva team har det forskats en hel del om. Mindtemp använder väldefinierade modeller som SCARF för att hjälpa er skapa…
Dialogen kring #psykologisktrygghet leder ibland in på kommentarer att vi inte kan säga ifrån eller ställa krav. Det är precis tvärtom. Tittar vi…
De senaste åren har Psykologisk trygghet varit populärt. Innan dess pratades det mycket om EQ. Men hänger dessa ihop och…