fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

Vill du skapa effektiva team – Börja med sömnen

Bra sömn är en förutsättning för kognitiv och emotionell förmåga. Samtidigt är det bara 13% som känner sig utvilade när de vaknar, och de orkar inte prestera optimalt.

66% av chefer i en stor amerikansk undersökning, säer att de är missnöjda med sin sömn. Det ger en negativ påverkan på deras prestation. Och kankse viktigare, det påverkar deras ledarskap negativt. 

Mindtemp bedriver studier kring stress och effektiva team. Vi arbetar med 12 hälsokategorier och analyserar dessa med stress. Vi ser att sömn är en drivande faktor bakom stress. Och de som blir utbrända har sovit dåligt under en längre tid.

Mindtemps analyser visar också att kombinationen av dålig sömn och låg fysisk aktivitet snabbt leder till negativa konsekvenser, både personligt och professionellt.

Känner du till Googles forskning kring effektiva team? Då vet du också att den viktigaste komponenten för effektiva team är psykologisk trygghet. Och det visar sig att sömn är fundamentalt för att vi ska kunna skapa och upprätthålla en hög psykologisk trygghet!

Det finns en enkel biologisk förklaring; När vi inte får tillräcklig sömn aktiveras vårt sympatiska nervsystem, kroppen frisätter kortisol och adrenalin för att vi ska orka ”fly eller fäkta”, och detta leder snabbt till sämre sömn. 
Jemma King, PhD, forskare vid University of Queesland säger; “Research shows that sleep deprived individuals are less likely to trust others and be cooperative, and are more likely to be selfish.” 

Els van Der Helm, PhD, säger; “The combination of the ‘IQ’ and ‘EQ’ functions both deteriorating makes it even more tricky for leaders. It’s not just that you are having trouble weighing the pros and cons of a situation; it’s also harder to manage your own emotions and your interactions with others at the same time.”

Sömnbrist har alltså en direkt påverkan och är skadligt för individ och organisation. De negativa konsekvenserna av sömnbrist accelererar också med tiden.

Mindtemp hjälper er att skapa mikrorutiner för bättre sömn, välmående och effektiva team. 
Kontakta hello@mindtemp.com om du vill veta mer.