fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

SCARF och hur du skapar Psykologisk trygghet

Effektiva team har det forskats en hel del om. Mindtemp använder väldefinierade modeller som SCARF för att hjälpa er skapa ökat välmående med bättre psykologisk trygghet och effektivitet.

Förutom SCARF använder Mindtemp Googles forskning när vi analyserar och förbättrar organisationer. 

Googles forskning är intressant då vi får resultat från en väldigt stor population. Något som alltid är svårt när det gäller psykologisk forskning och organisationsutveckling. 

Google har definierat Psykologisk trygghet som den viktigaste pusselbiten för effektiva team. Men hur skapar vi Psykologisk trygghet, och viktigare, hur bibehåller vi psykologisk trygghet över tid?

En av de mer välkonstruerade modellerna är SCARF. SCARF utgår från medarbetarna, dvs vilka psykologiska behov vi människor har.

SCARF är egentligen en bra sammanfattning av mycket av modern organisationsforskning. Vi har grundläggande behov som sociala djur. Författaren av modellen, David Rock, har också tagit hänsyn till ”neuroscience” eller helt enkelt hur vårt nervsystemet (inkl hjärnan) fungerar. 

SCARF består av fem beståndsdelar, finns inte alla fem med skapas en stressrepsons hos medarbetaren. Stressresponsen får en mängd negativa effekter hos både individen och organisationen. För individen är det te.x sämre kognitiv förmåga med sämre produktivitet och kreativitet, och medarbetare som mår sämre. 

Detta betyder sämre samverkan i och mellan team med lägre produktivitet (kvalitet och kvantitet) och sämre kundupplevelser.

SCARFs fem beståndsdelar;

Status; Är främst hur vi uppfattar vår egen position i relation till andra. Är vår status hotad reagera vi med stressrespons, dvs kamp eller flykt. OM vi kan arbeta med vår egen acceptans och sårbarhet kan vi reducera de negativa konsekvenserna av status. 

Visshet; Vet vi vad som krävs av oss, eller har vi en osäkerhet vad och hur vi ska producera. Vi kan kalla det en riskbedömning vi som individer gör. Och hur vi som individer kan hantera den risken styr vår… precis stressrespons.

Autonomi; Hur mycket kan vi styra vår egen verksamhet, eller arbete som medarbetare. Har vi en chef som detaljstyr minskar vår autonomi.

Relationer; Vi som människor är sociala djur och våra relationer är grundläggande för hållbar hälsa, och produktivitet. Detta är också den viktigaste beståndsdelen i psykologisk trygghet. Känner vi oss trygga, kan vi ställa frågor och utmana gängse arbetssätt har vi en bra Psykologisk trygghet. 

Rättvisa; VI kan titta på rättvisa med individ eller samhällsperspektiv. På individnivå är det att vi upplever att vi behandlas på samma sätt som andra, med samma lön för samma arbete.

Bilden är framtagen av Dr Hayley Lewis och visar de fem kategorierna.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med effektiva organisationer, kontakta hello@mindtemp.com