fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

Utbildning i Positiv Psykologi

Prestation, Samarbete och HälsaPositiv psykologi är inte en enhetlig rörelse och inte heller en metod. Det är en forskningsbaserad inriktning som uppstod i slutet på 90-talet. Den positiva psykologin växte fram som en motvikt till en forskning som var alltför fokuserad på brister, fel och sjukdomar hos människor. Den positiva psykologin intresserade sig för våra styrkor, färdigheter och förmågor. Inom arbetslivet hjälper den positiva psykologin oss att; 

 • prestera bättre
 • samarbeta bättre
 • må bättre.

OM UTBILDNINGEN 

Vi går igenom ämnen som självledarskap, effektiv kommunikation, samarbetsmiljö, motivation, psykologiskt kapital, uppskattande förhållningssätt, välmående samt psykologisk trygghet.

För optimalt lärande har vi teoretiska inslag, reflektionsövningar, praktisk träning samt utrymme för lärande diskussioner samt erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Alla moment har som mål att skapa praktisk, konkret nytta för dig.

Agenda dag 1

 • Introduktion
 • Vad är positiv psykologi?
 • Psykologiskt kapital ”HERO-modellen”
 • Gruppuppgift – Mina personliga styrkor
 • PERMA – modellen för välmående
 • Gruppuppgift – Coaching
 • Självledarskap
 • Positiv psykologi och välmående
 • Reflektioner dag 1

Agenda dag 2

 • Repetition dag 1
 • Forskningen om positiva emotioner och ”Tipping point”
 • Motivation och prestation på jobbet
 • Gruppuppgift – Tacksamhet
 • Uppskattande förhållningssätt
 • Flow, optimerat lärande och psykologisk trygghet
 • Samarbetsmiljö
 • Gruppuppgift – Hot chair
 • Avslut – utvärdering
 • Reflektioner dag 2
 • Utvärdering & Avslut
 • Datum: 25 – 26 oktober 2022

 • Plats: Epicentrum i Stockholm

 • Adress:  Mäster Samuelsgatan 36

 • Pris: 12.500 kr ex moms

 • Vi är minst 6 och max 14 personer

 • Din anmälan är bindande. Vid avbokning debiteras en administrativ kostnad om 1500 kr ex moms

  Välkomna

  Patrik Nyström, leg psykolog

  Sverker Månsson, grundare Mindtemp

  Kontakt: Hello@mindtemp.com eller klicka in dig längst ner på sidan

  https://mindtemp.com/vara-tjanster/