fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

EQ och Psykologisk trygghet

De senaste åren har Psykologisk trygghet varit populärt. Innan dess pratades det mycket om EQ. Men hänger dessa ihop och om så, hur? Här är en fredagsreflektion.

1990 publicerade Peter Salovey och Joe Mayer sin forskning kring Emotionell Intelligence, EQ, och 1995 följde Daniel Goleman följde upp med sin bestseller ”EQ – Why it matters more than IQ”. 

Runt 2015 skapade Amy Edmondson och Google uppmärksamhet kring hur psykologisk säkerhet skapar effektiva team. 

De senaste 20 har forskningen kring dessa områden, som också inkluderar Positiv Psykologi, exploderat, och gett oss massor med ny kunskap.

Som vanligt är det inte så enkelt att hög EQ och Psykologisk trygghet ger effektiva team. Tillsammans kan de börja skapa magic. Men, och där finns alltid ett MEN.

Stress skapar oreda i denna enkla process. Stress begränsar eller försämrar EQ. Vi blir helt enkelt lite dumma, både mätt som IQ och EQ, när vi är stressade. Och när vi är stressade sänks då den Psykologiska tryggheten i teamet, vi blir griniga och irriterade, vilket försämrar en bra öppen dialog. 

Vi har alltså en treenighet; Stresshantering + EQ + Psykologisk trygghet kan skapa MAGIC.

Och jag skriver givetvis detta för att Mindtemp arbetar med detta och ser tydliga samband. Och som vanligt behövs mer forskning. Är du och din organisation intresserade av studier kring effektiva team, kontakt sverker@mindtemp.com

Hur tänker du kring Stress, EQ, Psykologisk säkerhet och Effektiva team? 

Sverker Månsson är civilekonom och har en MBA från USA. Efter 20 år som projektledare, processledare och managementkonsult gick han in i väggen. Sverker är idag VD och Grundare av Mindtemp.com.

Mindtemp är stödet Sverker ville haft för att undvika utmattning, samtidigt som Mindtemp hjälper organisationen till hållbar effektivitet.