fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

Självledarskap och Digitalisering

De senaste åren har självledarskap blivit allt mer populärt. Det är många perspektiv som driver självledarskap, inte minst pandemin som digitaliserat vårt arbete snabbare än någon teknik. Vi ser också bantning av HR-funktionen, önskan om ökat engagemang och självstyrande team som drivkrafter.

Jag tror att kraven på självledarskap kommer att öka, inte minst då allt fler jobbar allt mer hemifrån och digitalt. Och med det ökar risken för skadlig stress och skapar nya utmaningar.

Vi ser organisationer där stressen har bytt karaktär, och tyvärr lett till utmattning hos duktiga medarbetare.

Struktur & Stöd

Ett bra självledarskap kräver en bra struktur och ledning. Vad är det som förväntas av medarbetaren, finns det bra processer och stöd på plats, hur ser prioriteringarna ut. Och kanske viktigast, får medarbetaren det kontinuerliga stöd som krävs. 

Vi ska inte underskatta det stöd, socialt och organisatoriskt, som pratet vid kaffemaskinen innebär. Hur hanterar vi det när vi lägger allt mer ansvar på medarbetarna, samtidigt som vi önskar att de tar mer initiativ och vi inte har lika mycket kontakts som vi har i de mer traditionella organisationerna?

Välmående, eller mat och sovklockan

Stressen står idag för 48% av sjukskrivningarna. Jag tror inte att stressen minskar för att vi tar mer ansvar och arbetar mer hemifrån. Stressen kommer däremot att drivas av delvis andra faktorer. 

Vid ökat digitalt hemarbete krävs att vi som individer blir bättre på rutiner med sömn, fysisk aktivitet, sociala kontakter, bra mat och avgränsningar. 

Självledarskapet för att skapa en hållbar hälsa har väl aldrig varit större? 

Digital dialog och mental hälsa

Kommunikationen blir allt mer fragmenterad genom mail, sms, chatt, sociala medier, videomöten och digitala workshops. 

Jag vet inte hur du känner, men 3 timmar med Zoom och jag känner mig riktigt trött i hjärnan. Mycket mer än vad tre timmar IRl möten ger.

Sömn, vila och återhämtning är fortfarande underskattat. Och vi ser att det är bristen på återhämtning som är en av orsakerna till skadlig stress.

Jag läste en studie från American Psychological Association (APA) som visade ett starkt samband mellan användandet av sociala medier och stress, ångest & depression. Sambandet var starkast hos gruppen unga kvinnor.

Utveckling och utbildning

Kompetenta medarbetare kräver kontinuerlig utveckling. Annars tröttnar de, blir omotiverade och till sist hittar de ett annat arbete. 

Vi som arbetsgivare behöver hjälpa till, skapa förutsättningar för medarbetarens och teamets utvecklingbehov.

Honungsburken och engagerade medarbetare

Det är så lätt att vi dras med i nya projekt, – ”detta verkar ju superkul”. Och till sist sitter vi med händerna i för många burkar. Vi behöver sätta gränser och vi behöver en strategi att luta oss mot, vad är det som ska prioriteras, hur hjälper denna honungsburken oss att nå våra gemensamma mål. 

Det är dina mest engagerade medarbetare som oftast sitter i flest honungsburkar. Och det ger ökad risk för skadlig stress.

Digital information, skvaller och gnäll

Bara för att vi blir självstyrande och digitala, slutar vi inte skvallra eller gnälla. Konsekvenserna kan bli förödande för organisationen och individerna. 

Ser du digitalt skvaller, sprid det inte. Och gnäll inte. Se vad du kan göra och gör vad du kan för att skapa en bättre kultur. Är det allvarligt ska du lyfta det med chefen eller HR.

Samtidigt har det aldrig varit viktigare att vi skapar struktur för informations- och kunskapsdelning. Vad behöver individen och gruppen för effektivt samarbete?

Att be om och ge hjälp

Det är ofta dina mest engagerade medarbetare som är snabbast på att ge hjälp. Detta tär på deras energi.

Sedan har vi en annan stor grupp som inte ber om hjälp. Orsakerna är många. Men konsekvenserna är ökad ohälsa.

Det är ofta organisationens superkvinnor, med högt självledarskap,
som ligger i riskzonen för skadlig stress.

Vi behöver se och bry oss om varandra. Enkla och samtidigt kraftfulla frågor som;  vad jobbar du med, hur går det, behöver du hjälp, har större betydelse än vad vi kanske tänker på.

Att ge och be om feedback

När vi blir allt mer självstyrande förlorar vi också en del av återkopplingen i vardagen. Vad är det som fungerar, vad kan vi göra bättre, finns det smartare sätt att arbete?

Den digitala dialogen förlorar mycket av de nyanser vi har i IRL. Det är svårt att läsa av nyanser när vi chattar med projektgruppen, vi inte ser varandra, samtidigt som vi förväntas klara av våra arbetsuppgifter och ta egna initiativ. 

Skapa rutiner och enkla feedback-loopar. Vi behöver fortande se och ses – det minskar stressen och ökar kvaliteten. 

Självledarskap i en digital tidsålder – sammanfattning

  • Förtydliga krav, gränser och prioriteringar. Aldrig har mål, strategier och prioriteringar varit så viktiga. 
  • Dialog, kommunikation och informationsdelning. Nej, ett mejl betyder inte att du informerat dina medarbetare! Samtidigt kan ett illa utformat mejl snabbt skapa otydlighet med skvaller och gnäll.
  • Bry dig om. Hur har dina kolleger, din chef och projektgruppen det? Ställ ärliga frågor och lyssna för att förstå.

Sverker Månsson är civilekonom och har en MBA från USA. Efter 20 år som projektledare, processledare och managementkonsult gick han in i väggen. Sverker är idag VD och Grundare av Mindtemp.com som är det stödet han ville haft för att undvika utmattning.