fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

Psykologisk trygghet ställer krav

Dialogen kring #psykologisktrygghet leder ibland in på kommentarer att vi inte kan säga ifrån eller ställa krav. 

Det är precis tvärtom. Tittar vi tex på Googles forskning är det väldigt tydligt att vi måste ställa krav på varandra och kunna lita på att mina kollegor levererar. 

Den dialogen ska däremot ske respektfullt, som alla annan dialog. Det är när vi ställer krav på kvalitet och respekt som vi skapar effektiva team med psykologisk trygghet. 

Eller vad säger du?

#arbetsmiljö #stress #välmående #teambuilding #team #hr#peopleanalytics #hranalytics