fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

Tar du hand om din hjärna på bästa sätt?

Jag tror att vi alla vill ha den bästa möjliga hjärnhälsa. Demenssjukdomar skrämmer nog fler än mig.

Men det finns det där dagliga, det som händer här och nu som vi kanske inte tänker på lika mycket på, helt enkelt för att vi inte hinner.

Mindtemp bedriver studier med vetenskaplig metod som inkluderar “gold standard” och ”baselines”. Syftet med Mindtemps studier är att utveckla ett bättre proaktivt digitalt stöd för hälsa och välmående, där stresshantering och hjärnan centralt.

Mindtemp har identifierar och kategoriserat 12 olika hälsofaktorer som samverkar vid skadlig stress, eller för hållbart välmående. En av dessa faktorer är regelbundna pauser med rörelse. 

Våra studier visar att många organisationer brister både i upplysningsarbetet kring pausers betydelse, men också att organisera, puffa, medarbetarna till att ta paus och röra på sig.

Här har Microsoft grävt djupare och undersökt olika hjärnfrekvenser för att se hur pauser påverkar stress. Här är Beta-frekvens intressant då det ger ett mer objektivt mått på stress*.

Microsoft har använt EEG och tittat på hjärnfrekvensen under dagen för 2 olika grupper. Den gruppen som inte tog paus hade en kraftigt ökad stress jämfört med den gruppen som tog paus.

Kortsiktigt innebär detta att du förlorar koncentrationsförmåga, kanske inte kommer ihåg allt som sagts men också att du mår sämre.

Långsiktigt är det värre då det ökar risk för sämre hjärnhälsa med tex demens som konsekvens. Titta på bilden – Allt du behöver göra är att ta minst 10 minuters paus, helst med rörelse och avslappning mellan dina möten för att du ska minska den negativa påverkan på din hjärna. 

Mindtemp använder ”20*20*20” för att vi lättare ska komma ihåg pauserna. Detta och mycket mer berättar vi om när vi utbildar och använder Mindtemp ute hos våra kunder. 

Vill då få fler tips som detta, följ Mindtemp på Linkedin eller skriv upp dig för vårt nyhetsbrev.

Vad tänker du kring pauser, eller hur vi får till regelbundna pauser under arbetet. 

*https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_wave