fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

Ta hand om din hjärna

Mindtemp genomför ett antal pilotstudier kring stress och psykologisk trygghet. Det vi ser i alla piloter är att sömnen är en del av stressen.

Det går inte att överskatta betydelsen av bra sömn. På kort sikt ser Mindtemp ett tydligt samband mellan sömn, välmående, emotionell förmåga, psykologisk trygghet och stress.

På längre sikt har forskarna visat hur viktig sömnen är för hjärnhälsan, där mycket fokus idag ligger på Alzheimers. Under djupsömnen rensas hjärnan. Får vi inte djupsömn fungerar inte reningsverket.

Ett enkelt sätt att förbättra sömnen är att ta regelbundna pauser under dagen. Lägg bort mobilen, andas djupt ett par gånger, ta en fika med kollegorna utan mobilen, gå en runda på lunchen och prata utan att titta på mobilen.

Om du tar regelbundna pauser under dagen ger du hjärna vila, och du kommer att förbättra sömmen på kvällen. Och du skapar möjlighet för en bra hjärnhälsa.