fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

Your body keep the score

Din kropp reagerar och registrerar – oberoende vad du vill.

Vår kropp, inte minst vår hjärna tar hela tiden emot intryck, sorterar, lagrar, kastar bort eller reagerar. Problemet är att du inte har håller koll på vad din kropp berättar.

En del av dessa intryck skapar stressreaktioner. Stress är ett naturligt och i grunden väldigt bra system för prestation. Stress arbetar med och via vårt nervsystem som i sin tur skapar reaktioner i allt från hjärna till muskler. 

Vid långvarig eller kraftig stress kan dessa reaktioner bli somatiska, de fastnar och skapar ohälsa och definieras som trauma. Huvudvärk, depression och magproblem är välkända somatiska reaktioner på stress och trauma.

För hållbar hälsa måste vi arbeta systematiskt med ett antal viktiga hälsofaktorer, sömn, vila och återhämtning är kanske det viktigaste. Att arbeta systematisk med sömn innebär att skapa sömnrutiner som fungerar och ger en bra kvalitet och kvantitet på din sömn. För sömnrutiner rekommenderar vi ”Sömninspiration”.

I vardagslivet kan vi med lite träning lära oss lyssna på de signaler som nervsystemet skickar ut. Här har Mindfullness populariserats genom Jon Kabat-Zinn, en amerikansk professor och läkare.

Bilden visar ett antal av de reaktioner som stress kan skapa. Känner du igen någon eller några av reaktionerna? Och om du gör det, har du tittat på orsak – verkan och reducerat orsakerna?