fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

Vilka klarar den amerikanska armens uttagning bäst?

När vi tänker på den amerikanska armens uttagning tänker många på kraftiga killar som kan springa hur länge som helst. Och visst, det behövs muskler och kondition, men vad är viktigaste? Vilka klarar en “hell week” bäst? 

Vilka klarar amerikanska armens uttagning bäst
Psykologiska faktorer visar större samband, än fysiologisk styrka, med de som klarar utbildningen bäst.

Man skulle kunna tro att det är de starkaste som klarar den amerikanska armés uttagning bäst. Eller för den delen, vilka faktorer är det som skapar bäst produktivitet hos Google? Och då tänker du att det är vitt skilda kategorier av kunskap och färdigheter.

I en studie som presenteras i Science Daily, juli 2020, har forskare tittat på vilka faktorer som bäst korrelerar mellan de som klarade en 25 dagars specialutbildning. De fann ingen korrelation mellan fysisk styrka och resultat.

Av de 121 som började utbildningen klarade 64 av att fullfölja. De faktorer som visade bäst samband var de mentala! Som forskarna skriver “the biggest determinant was mental. Trainees who identified themselves as extroverted and having a positive affect — the ability to cultivate a joyful, confident attitude — were most likely to complete the course”.

Genom att studera de psykologiska variablerna hos deltagare kunde forskarna bedöma vilka som skulle klara träningen och vilka som skulle ge upp, innan deltagarna själva visste det.

Mindtemp arbetar med samma metoder, longitudinell analys, för att bedöma vilka som hanterar stress på ett bra sätt, och var det finns risk för skadlig stress. Detta hjälper både användare och organisation att arbeta proaktivt. “Vilka faktorer är det som skapar stress hos mig?” är en vanlig fråga, och vi ser att det ofta är ett antal samband som skapar skadlig stress, låg motivation och därmed låg produktivitet.

Det är likande resultat Google visat i sin forskning. Det är psykologiska variabler, snarar än intelligens, som visar korrelation med effektiva team. Inom forskningen går detta under begreppet “Kollektiv intelligens”.

Detta är variabler vi analyserar ni vår lösningen för att undvika skadlig stress och skapa ekonomisk hållbarhet. Kontakta sverker@mindtemp.com idag om du är intresserad av hållbar produktivitet i din organisation.