fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

Mindtemp gick till final i Accentures HumAInity Innovation Challenge

Accentures HumAInity Open Innovation Challenge want to help tackle mental health issues together. How can AI innovation enhance and empower mental well-being?

Mindtemps lösning reducerar stress och förbättrar välmående. Lösningen ger ökat självledarskap och beteendeförbättringar genom feedback som bygger på avancerad analys genom machine learning (AI) – Som en riktigt bra coach eller psykolog – smart och enkelt.

Stort tack till #SingularityU #Samsung #FurhatRobotics #Swedbank #SavetheChildren and #Accenture och juryn från respektive organisation.

Hur används Machine learning hos Mindtemp?

Användare får genom Mindtemp göra självreflektionsövningar. Machine learning, eller algoritmer, analyserar sedan självskattningen. Och baserat på psykologisk forskning kan algoritmen;

1 Analysera användarens hälsobalans
2 Baserat på användarens hälsobalans föreslå förbättringsmöjligheter.

Genom psykologisk teori och Mindtemps egna studier vet algoritmen också orsak – verkan förhållande.

Är te.x användarens sömn dålig kan Mindtemp föreslå åtgärder som förbättrar sömnen. Det kan vara fysisk aktivitet som forskning visat förbättra sömn. Genom detta kan användaren skapa både ökad fysisk aktivitet och bättre sömn. Detta kommer i sin tur att resultera i andra förbättringar hos användaren, som Mindtemps visualiserar till användaren. 

Det har aldrig varit så enkelt att skapa och behålla en bra hälsa.