fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

Dopamin

Dopamin stacking, billig dopamin och dopaminfasta

Dopamin - ett av våra viktigaste hormon

Dopamin är en signalsubstans som är avgörande för att driva vår motivation och stimulera vårt engagemang.

Du kan öka din motivation genom att kombinera flera olika dopaminskapande aktiviteter eller beteende, det som på engelska kallas ”dopmaine stacking”.

Genom att kombinera dopaminpåslag skapar vi en synergistisk effekt, som förstärker de motiverande och energigivande effekterna av varje element.

 
Här är några exempel på potentiella dopaminhöjande element:
 
– Engagera sig i meningsfullt arbete: Att ta sig an nya uppgifter som är i linje med dina passion eller högre syfte som att hjälpa andra
 
– Utforska nya upplevelser: Att kliva utanför din komfortzon och anamma utmaningar.
 
 
– Att delta i fysisk aktivitet: Träning frigör dopamin och endorfiner, främjar en känsla av välbefinnande och förbättrar mental klarhet. Här kan musik vara ett pådrivande inslag som blir en del av dopaminpåslaget.
 
– Att skapa kontakt med andra: Social interaktion främjar känslan av tillhörighet och förstärker vår känsla av betydelse. Här ger överdriven användning av social media ett ofta överdrivet dopaminpåslag, och kallas ibland för ”cheap dopamine”- det krävs inget av dig, ungefär som att äta godis.

När vi börjar utnyttja flera av dessa aktiviteter samtidigt får vi stacking. Här kan du jämföra med tex entreprenörer som ”lider” av höga dopaminpåslag genom att följa en dröm om att förbättra världen, vilket Mindtemp är väl medvetna om. Vilket också ses i statistiken där entreprenörer ligger på allt för höga stressnivåer.

En annan grupp där stacking är överdrivet är hos äventyrare eller extremsportare, tex skärmflygare. Här ger sporten i sig ett kraftigt dopaminpåslag, sedan ”stackas” det med gruppkänslan och utmaningar att testa nya hoppställen och möte med fler likasinnade.

Tyvärr är dessa extremsportare överrepresenterade i suicidstatistiken. För mycket dopamin under för lång tid skapar till sist en känsla av meningslöshet och ibland depression. 

Nu blir begreppet dopaminfasta relevant. Använder vi kontinuerligt social media eller andra verktyg & beteende för att stacka dopamin skapar det på sikt, ökad ångest och mental ohälsa. Om vi då avstår social media eller de aktiviteter som driver onormala nivåer av dopamin, fastar från social media, kan vi återskapa en normal nivå av dopamin.

Studier från bl.a. psykologiförbundet i USA visar att de som konsumerar mest social media, använder billig dopamin, också ligger högre på mental ohälsa. Enligt studien var ca 30% av population storkonsunsumenter av social media, samma 30% låg också på höga nivåer av metanl ohälsa som ångest, stress och depression.

Det finns alltså alla anledning att vara försiktig med hur mycket dopaminpåslag du utsätter dig för. Samtidigt är det relevant att använda strategier för att skapa dopaminpåslag om vi vill skapa nya vanor, som regelbunden fysisk aktivitet.

Använder du dopamin stacking, billig dopamin eller dopaminfasta?

Stay healthy
Mindtemp