fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

Generativ AI för bättre medarbetarskap

Vi upplever en revolution. Lika mycket som Apples iPhone och social media förändrade våra liv, kommer olika AI lösningar att förändra både arbetsplatsen och vår vardag. 

Mindtemps mission är att förhindra skadlig stress (utbrändhet) och skapa effektiva, välmående organisationer.

 

För oss är detta två sidor av samma mynt. Mår vi bra är både emotionell och kognitiv förmåga bättre. Och då blir också resultatet bättre med ökad effektivitet.

 

Effektiva organisationer upplever färre problem, mindre irritation, färre konflikter och får en ökad psykologisk trygghet som bidrar till ökat välmående med mindre skadlig stress.

Mindtemps studier visar lägre stress och ökat välmående på bara 30 dagar. Gör man rätt får man också snabbt positiva resultat.

Nu förbättrar vi analys och rapporteringsförmåga med generativ AI. För dig som användare, både individer och organisationer, kommer du att se det med bland annat;

Feedbackanalys: Vi kommer inkludera textdata på ett sätt som maskininlärning haft svårt med. Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa data kommer att ge mycket djupare analyser och feedback.

Detta tror vi kommer att bidra till att feedback upplevs som mer relevant även på individnivå.

Trender: Nuläge är bra, men trender är bättre – vart är vi på väg? Ser jag en positiv eller negativ trend och vad innebär det för mig?

Genom att använda Mindtemp med de nya och förbättrade analysmöjligheterna tror vi du kommer att uppleva;

Radikal tidsbesparing: Automatiseringen av rapportgenerering och dataanalys kan avsevärt minska den tid som du använder till olika moment idag.

Förbättrad medarbetarutveckling: Detta kommer att ge bättre medarbetarutveckling. Vi ser redan att Mindtemps analyser och feedback förbättrar allt från välmående till engagemang och psykologisk trygghet

Allt detta kommer att ge bättre hälsa och effektivitet i er organisation. Med förbättrad effektivitet kommer troligen också förbättrade finansiella resultat.

Vill du medverka till forskning och utveckling av era medarbetarares hälsa och effektivitet, hör av dig så tar vi en dialog hur det kan se ut för dig och din organisation.

hello@mindtemp.com

Ps missa inte vårt erbjudande kring utbildning i Positiv Psykologi och Psykologisk trygghet. De fem första anmälningarna får Anders Rydell bok om ”Arbetet på jobbet”, se mer på https://mindtemp.com/foretag/