fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

Fyra fysiska symptom på skadlig stress

Är du som jag och många andra, stressar du för mycket. Men när blir stressen för mycket och hur vet du det?

Är du som jag och många andra, stressar du för mycket. Men när blir stressen för mycket och hur vet du det?
Här är fyra fysiska symtom på att stressen börjar bli, eller är skadlig. 

En större undersökning i USA visade att 80% av medarbetarna känner sig stressade på arbetsplatsen. 40% av medarbetarna säger att arbetet är stressade eller mycket stressande (4 eller 5 på en 5 gradig skala). 18% säger att de upplevt verbala hot på arbetsplatsen.

Då är det inte konstigt att hälften av våra sjukskrivningar är stressrelaterade. Men när blir det för mycket?

Även lite stress under lång tid kan vara skadligt. Oftast är det mikro-stressorer som att köra barn, sitta fast i trafiken, trängsel på tunnelbana, hinna med möten, kontakta skolan, skriva klart rapporten, chefen som inte lyssnar, IT-system som gör arbetet mer än lovligt frustrerande, kollegan som inte gör sitt arbete, kunden som inte förstår och tusen andra saker som skapar daglig mikrostress.

Alla dessa mikro-stressorer detta adderas över tid hos dig. Och om du inte får tillräcklig återhämtning kommer de fysiska symptomen. Vi reagerar alla olika på stress men ett par vanliga tecken på att stressen har blivit för mycket är:

Dålig sömn – du känner dig inte utvilad på morgonen, har svårt att somna eller vaknar flera gånger under natten. 

Här kan det vara stresshormon som kortisol som inte har sin naturliga rytm. Kortisolet skall vara högt på morgonen och lågt på natten. Vid långvarig stress förlorar vi den normala rytmen. Är sömn dålig har du kanske för höga nivåer på natten, vilket skapar sömnproblem. Sömnproblem kan snabbt skapa en negativ utveckling som leder till utmattningssyndrom.

Irritation och minnesproblem – du är inte ditt normala lugna effektiva jag. Du reagerar argt på medtrafikanter, känner att kollegor inte förstår, letar efter dina nycklar när du ska ut eller står du i köket undrar vad du skulle där.

Är din kortisolnivå för hög under lång tid ger det negativa effekter på ditt kontrollcentrum, frontalloben. Nedsatt kontroll gör att det som inte upplevdes som störande eller problem tidigare ger ökad aktivitet i vårt känslocenter, amygdala. Amygdala skickar sedan signaler till hypothalamus som skickar signaler att öka produktionen av stresshormon. Med ökade nivåer at stresshormon under längre tid blir ännu känsligare för intryck och hanterar inte emotionella situationer lika bra som tidigare.

Detta påverkar också din minnesfunktion. Nedsatt funktion i frontalloben gör det svårare att koncentrera sig och försämrar korttidsminnet. Det blir som att nedgraderas sig till en långsam processer med mindre RAM.

Hög puls – din puls är hög och det kan kännas som hjärtat bankar. Återigen är det stresshormoner som ställer till. Kroppen förbereder sig för att fly eller fäkta. På engelska  pratas det om tre H; hyperventilation, hyperactivity and hypervigilance. Vi är helt enkelt överspända, med ökad puls och adrenalin som ska hjälpa dig överleva. 

Detta tillståndet har hjälpt oss att överleva. Men det ger också ett kraftigt slitage på kroppen om det aktiveras för ofta eller under längre perioder. 

Stressmage  Stressmage eller dyspepsi är väldigt vanligt vid hög stress. När kroppen befinner sig i ett stresstillstånd stängs alla icke-kritiska funktioner av. Matsmältning tillhör dessa icke-kritiska funktioner. Det är inte ovanligt att djur (inklusive vi människor) tömmer tarminnehåll när vi blir rädda och behöver fly. Om du tittat mycket på naturfilmer har du säkert sett hur djur tömmer tarmen när ett lejon anfaller. 

Det är vanligt att stress ger sura uppstötningar, diarre eller förstoppning. Dessutom påverkar stressen din tarmflora. Enkelt uttryckt främjar stress dålig bakterier. Detta kan påverka tarmväggarna som släpper igenom skadlig ämnen vilket på sikt kan ge allvarligare skador.

Känner du igen symptomen? Då är det hög tid att funderar över vad du kan förenkla i din vardag. Fundera över hur du skapa bättre återhämtning.