fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

Hur skapar du effektiva vanor?

I “Tiny Habits” presenterar BJ Fogg en enkel men kraftfull metod för beteendeförändring som är baserad på hans forskning som beteendevetare vid Stanford University

Nyckeltanken med boken är att genom att börja med små, lätta att göra vanor kan vem som helst skapa bestående förändringar i sitt beteende.

Mindtemp använder Foggs metod för att hjälpa våra användare att skapa de vanor som Mindtemps analys och feedback visar kan stärka våra användares hälsa.

 

Foggs metod går ut på att identifiera ett önskat beteende, bryta ner det i små, specifika handlingar och sedan koppla dessa handlingar till en befintlig rutin eller vana, så kallat ankare. Om ditt mål till exempel är att använda tandtråd regelbundet kan du börja med att använda tandtråd bara en tand efter att du borstat tänderna varje morgon. Tandbostningen blir ditt ankare och du kan få hjälp att bibehålla den nya vanan genom puffar eller “Nudging” som Mindtemp ger dig.

Tiny Habits innehåller praktisk vägledning om hur man utformar effektiva små vanor, samt tips för att bibehålla och bygga vidare på dessa vanor över tid.

Fogg bygger mycket av sin beteendemodell på 3 delar; 1. Ability eller förmåga, 2. Motivation eller engagemang, 3. Prompts eller “Nudging” som de kallas i Beteendekonomin av Thaler

Fogg betonar också vikten av att fira små framgångar längs vägen, som ett sätt att förstärka positivt beteende och behålla motivationen.

 

Sammantaget erbjuder “Tiny Habits” ett enkelt och tillgängligt ramverk för alla som vill göra meningsfulla förändringar i sitt liv, oavsett om det är för att förbättra sin hälsa, öka produktiviteten eller uppnå något annat mål.

 

Här är en sammanfattning av den praktiska vägledningen som ges i “Tiny Habits” av BJ Fogg:

 

1.     Börja smått: Fokusera på små vanor som är lätta att göra och som bara tar några sekunder att slutföra.

2.     Förankra vanan till en befintlig rutin: Välj ett beteende som du redan gör regelbundet och koppla den nya vanan till det.

3.     Var specifik: Definiera den lilla vanan så exakt som möjligt, med en specifik trigger och en specifik åtgärd.

4.     Fira alla framgångar: Erkänn och fira varje liten vana du slutför, oavsett hur liten.

5.     Justera efter behov: Om en vana inte håller i sig, ge inte upp. Justera vanan eller ankaret tills du hittar en kombination som fungerar för dig.

6.     Bygg på små vanor med tiden: När du bemästrar en liten vana, lägg gradvis till andra för att skapa en mer omfattande beteendeförändringsplan.

7.     Håll det enkelt: Håll dig till några små vanor åt gången för att undvika att överväldiga dig själv.

8.    Acceptera misstag: Slå inte upp dig själv om du missar en liten vana. Använd det istället som en möjlighet att lära dig och anpassa dig till nästa gång.

Genom att följa dessa praktiska riktlinjer kan vem som helst skapa varaktig beteendeförändring genom att börja med små, hanterbara vanor.

Dr. BJ Fogg grundade Behaviour Design Lab vid Stanford University, där han leder forskning och innovation. 

Syftet med hans forskning och undervisning är att hjälpa människor att förbättra sina liv.

Förutom “Tiny Habits” har han också skrivit eller varit medförfattare till flera andra böcker och artiklar om detta ämne. Här är några exempel:

“Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do” – I den här boken utforskar Fogg teknologins roll i att forma beteenden, och ger praktiska råd om hur man designar teknik som kan användas för att skapa positiva vanor.

 

Text Me: How We Live in Language” – Den här boken undersöker hur språk och kommunikation påverkar vårt beteende, och ger insikter om hur man använder språk för att skapa effektiva vanor.

 

Behavior Design: A Practical Guide to Nudging Minds and Habit Formation” – Denna artikel, medförfattare av Fogg, erbjuder ett ramverk för att utforma effektiva beteendeförändringsinterventioner baserat på hans forskning.

 

How to Design Behavior (The Fogg Behavior Model)” – Den här artikeln, som också är medförfattare av Fogg, beskriver en modell för att förstå beteendeförändringar som tar hänsyn till de faktorer som påverkar beteendet, såsom motivation, förmåga och triggers.

 

Sammantaget fokuserar Foggs arbete på att förstå beteendeförändringens psykologi och att utveckla praktiska strategier för att skapa hållbara vanor. Hans forskning har varit inflytelserik inom områden som hälsa, teknik och marknadsföring och har hjälpt många människor att nå sina mål och göra positiva förändringar i sina liv.

Medarbetarundersökning vanor

Mindtemp hjälper dig att skapa en vana, baserat på bland annat BJ Foogs forskning, men som även inkluderar forskning baserat på “Self Determination Theory”.

I Mindtemps app sätter du det område, tex sömn, i vilket du vill skapa vanan.

Sedan hjälper Mindtemp med att påminna dig, gratulera dig till framsteg och du kan följa vilken effekt din nya vana ger för din hälsa.

Om du vill sova bättre ka du se hur din sömn påverkar din mentala energi eller hur det känns på arbetet.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig till bättre hälsa via hello@Mindtemp.com