fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

Per Bengtsson, läkare och forskare

Pers intresse och inriktning inom grundforskning handlade om hur vissa celler i magtarmkanalens slemhinna styrs av hormoner & lokala signalsubstanser samt nervimpulser

Magen är utvecklingsmässigt nära besläktad med hjärnan vilket innebär att den är extremt komplicerad. 

Den klassiska fysiologin hade genererat resultat i 70-80 år men plötsligt kom det ny modern teknik. De nya resultaten behövde därför jämkas ihop med den klassiska fysiologin. 

Efter perioden inom grundforskningen har Per arbetat med olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom olika LifeScience-företag vilket har givit honom en bred kunskapsbas.

Idag är Pers intresse att lyfta blicken – försöka se hela individen i ett större perspektiv – med kännedom om kroppens funktioner.

Evolution & dagens samhälle

Evolutionen har inte hunnit med den snabba utvecklingen av människans miljö.

Kroppen provoceras på många plan idag. Kroppen är inte i takt med de ändrade förutsättningar som har uppstått i det moderna samhället. Det skapar en stress på många system i vår kropp

Upplevd stress

Vi presterar bättre med en viss press eller stress, men om stressen blir permanent är den skadlig. Långvarig stress gör att;

 • aptiten påverkas – man äter inte bra. Det skapar en ond cirkel i och med att näringsstörningar i sin tur förvärrar de medicinska konsekvenserna av stress
 • Sömnen påverkas. Samma onda cirkel som för aptitnedsättning
 • Stresshormoner frigörs som tex kortisol, -> glukos -> insulinökning-> insulinresistens ger fetma & diabetes
 • Immunsystemet påverkas negativt
 • Hjärnan krymper i storlek. Särskilt hippocampus som också råkar vara den region i hjärnan som har flest kortisolreceptorer. Samma region som ansvarar för korttidsminnet
 • Risken för en hel rad av sjukdomar ökar generellt

 

De basala behoven bör vårdas noga

Vi måste vårda våra basala behov.

Viktigast är sömnen, men näring, vätska, socialt sammanhang och fysisk aktivitet (motion) är alla viktiga. Det är samma hälsokategorier som Mindtemp identifierat i era studier kring stress.

Vad är då viktigast av de basala behoven?

Man kan leva …

 • utan fysisk aktivitet och socialt sammanhang kan man leva längre men livet förkortas och välmående reduceras
 • utan mat ca 2 månader
 • utan vätska mindre än 2 veckor
 • utan sömn, cirka en vecka

Sömn är viktigast

Sömnen är den viktigaste faktorn för god hälsa. 

Om vi sover före midnatt får vi mer av de nyttiga lågfrekventa hjärnvågorna och perioder med tillväxthormonproduktion.

Vi behöver minst 7 tim sömn. Det är under den viktiga djupsömnen som hjärnan “rekonditioneras” bland annat med hjälp av hjärnans lymfsystem.

Tänk dig det som att varje natt är det städning på gatan. Bilarna är borta (cellerna krymper) och det blir mer plats och städbilen kan sopa rent (avfallsprodukter, som nedbrutna molekyler transporteras ur hjärnan).

Vår dygnsrytm

Dataskärmar på kvällen gör att hjärnan tror att det är blått dagsljus och ställer in dygnsrytmen fel.

Historisk har vi haft ljus ifrån en lägereld som är mer röd och kommer underifrån. Det skapar inte de problem som det blå ljuset.

Stör man dygnsrytmen försämras viktiga markörer för sjukdom som diabetes, blodfetter och blodtryck.

Sensmoral: prioritera sömn – försök förbereda god sömn genom att inte äta något inom 3 tim före sänggåendet, undvik (blått) ljus. Se till att det är svalt, mörkt och tyst i sovrummet.

2 sorters ljus

Vi ska nämna 2 sorters ljus som är viktigt för oss.

 • UV som ger D-vitamin.
 • NIR (near-infrared light) som inte är synligt, det vi uppfattar som värme. NIR dämpar inflammation och skadeverkningar i mitokondrierna.

NIR absorberas inte av gröna blad utan stark exponering för NIR sker i den gröna naturen.

Man har länge vetat att vistelse i grön miljö minskar stress, minskar hjärtfrekvensen, förstärker immunsystemet, ökar sömnens längd, minskar kortisolnivåerna och diastoliskt blodtryck. Sammantaget ger alla effekter minskad risk för ”förtidig död”.

Undersökning visar att människor som vistats i sol under en sjudagarsperiod innan de lämnar blod vid blodgivning har lägre inflammationsmarkörer, bättre glukosvärden och bättre lipidvärden.   

Sensmoral: Vistas mer utomhus. (Yrkeskategorier som vistas ute lever längre än de som jobbar inomhus) 

Mat & Näring

Ändrade förutsättningar, lättare tillgänglighet, mer processade livsmedel. Viss utspädning av näringsinnehållet gör att många inte får tillräckligt med näring.

Många av oss äter också fel – vi äter ”tomma” (näringsfattiga) kalorier med för mycket socker. Dessutom innehåller grönsaker och frukt markant mindre av nyttiga näringsämnen än de gjorde för 100 år sedan. Sammantaget är risken för olika näringsbrister fortfarande påtaglig trots att vi äter mer mat generellt.

 

1) Nästan alla i USA är idag överviktiga (USA 2030  – 50% ha fetma (BMI>30)

2) Många har näringsbrister trots att vi äter mycket kalorier.

Vi kanske inte har värderat optimala nivåer av vitaminer och mineraler som vi behöver. Kroppen är smart och i en bristsituation favoriserar kroppen vissa funktioner emedan andra får stå tillbaka. En vitaminbrist fördelas därför inte enligt ett demokratiskt system utan vissa system har företräde.

Vidare är det svårt att studera näringsbrister, tex magnesiumbrist. Enligt studier har 70% i USA ett underskott av magnesium. Och magnesium behövs för mer än 300 enzymatiska reaktioner är beroende. Men vi ser eller känner inte att vi har brist. 

Sensmoral: ät mer växter. Vi behöver inte överge blandkost dvs kött, men studier visar att växtbaserat varvat med fisk är bäst.

Fasta

Är man överviktig kan man försöka att öka tidsperioden mellan middagsmålet och frukosten med 15 min per dag.

Börja med att inte äta något efter kl 20.00. Skjut på frukosten 15 min per dag tills fastan uppgår till 14-16 timmar – Då går du ner i vikt.

Hoppa helst inte över frukosten utan ät den lite senare bara – försök nå 14-16 timmars fasta.

Kaffe och te under fastan är OK men inget socker eller mjölk.

Socialt sammanhang

Studier av hundraåringar visar på behovet av ovanstående. Men vi har också behov av mänsklig kontakt. Att vi tillhör en grupp skapar ökat välmående

Sen finns det alltid avarter som nationalism, rasism och klansamhällen. Men betydelsen av vårt sociala behov kommer förmodligen från att kollektiv klarat sig bättre än individualister.

Sensmoral: försök skaffa en balans mellan jobb och fritid. Skapa tid för att umgås i andra sammanhang än jobbet.

Fysisk aktivitet

Efter sömn är fysisk aktivitet den enskilt viktigaste parametern som kan förlänga och förbättra livet. ALLTING förbättras av fysisk aktivitet. Det är en magiskt bred effekt.

Både kondition /syreupptagningsförmåga och styrketräning är viktiga där vi ser att vardagsmotion underskattas

Håll reda på hur dina basala system ligger till

LifeComp erbjuder en 360graders analys – fysisk och  psykisk hälsa, levnadsvanor och miljö.

Blodprover som analyseras tillsammans med egenskattning fångar upp begynnande problem och trender som i förlängningen kan leda till ohälsa.

Är du intresserad av din hälsa, kontakta Lifecom.se via mail info@lifecomp.se eller telefon

08 – 50 924 524