Positiv psykologi på jobbet

Prestation, Samarbete och Hälsa

Positiv psykologi är inte en enhetlig rörelse och inte heller en metod. Det är en forskningsbaserad inriktning som uppstod i slutet på 90-talet. Den positiva psykologin växte fram som en motvikt till en forskning som var alltför fokuserad på brister, fel och sjukdomar hos människor. Den positiva psykologin intresserade sig för våra styrkor, färdigheter och förmågor.

Inom arbetslivet hjälper den positiva psykologin oss att

OM UTBILDNINGEN Vi går igenom ämnen som självledarskap, effektiv kommunikation, samarbetsmiljö, motivation, psykologiskt kapital, uppskattande förhållningssätt, välmående samt psykologisk trygghet.

För optimalt lärande har vi teoretiska inslag, reflektionsövningar, praktisk träning samt utrymme för lärande diskussioner samt erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Alla moment har som mål att skapa praktisk, konkret nytta för dig.
Du får dessutom prova Mindtemps verktyg – en digital hälsocoach, för att visa hur du kan använda teknik och forskning för att jobba proaktivt med hälsa.

Välkommen!
Med vänlig hälsning
Patrik Nyström, leg psykolog Nyström Psykologi AB
Sverker Månsson, VD och grundare Mindtemp

AGENDA DAG 1

 • Introduktion
 • Vad är positiv psykologi?
 • Psykologiskt kapital ”HERO-modellen”
 • Gruppuppgift – Mina personliga styrkor
 • PERMA – modellen för välmående
 • Gruppuppgift – Coaching
 • Självledarskap
 • Positiv psykologi och välmående
 • Reflektioner dag 1

AGENDA DAG 2

 • Repetition dag 1
 • Forskningen om positiva emotioner och ”Tipping point”
 • Motivation och prestation på jobbet
 • Gruppuppgift – Tacksamhet
 • Uppskattande förhållningssätt
 • Flow, optimerat lärande och psykologisk trygghet
 • Samarbetsmiljö
 • Gruppuppgift – Hot chair
 • Avslut – utvärdering
 • Reflektioner dag 2
 • Utvärdering & Avslut
 • Datum: 25 – 26 oktober 2022

 • Plats: Epicentrum i Stockholm

 • Adress:  Mäster Samuelsgatan 36

 • Pris: 12.500 kr ex moms

 • Vi är minst 6 och max 14 personer

 • Din anmälan är bindande. Vid avbokning debiteras en administrativ kostnad om 1500 kr ex moms

Anmälan och frågor

Utbildningen fokuserar på dina styrkor och hur du bäst använder dem, förmedlar forskningsbaserade verktyg om självledarskap och lär dig använda dina och teamets resurser bättre. 

Menu

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att analysera prestanda och trafik på webbplatsen. Vi delar också information om användningen av vår webbplats med våra sociala media- och analyspartners.