fbpx
Mindtemps kunder får, förutom förebyggande stresshantering, stöd för kontinuerligt förbättringsarbete, vilket leder till ökad kvalitet och hållbarhet.
Mindtemp

Mindtemps inspirationsblogg

Tre arketyper vid förändringsledning

I dagens organisationer pågår det ett ständigt förändringsarbete. Men hur strategisk är förändringsledningen i dessa projekt? Bedrivs förändringsledningen utifrån användarnas perspektiv och tas deras kompetens tillvara på ett relevant sätt. 

 

Mindtemp har tagit hjälp av forskaren Linnea Tavakoli Hagström för att undersöka förändringsarbetet i våra piloter. Linnea utgår från hypotesen om tre olika arketyper som påverkar förändringsarbetet, och vilken effekt vi får av det. 

Ansvarsfull innovation vid digitalisering

Digitalisering kan erbjuda bättre kvalitet till lägre kostnad. Oavsett om det innebär en bättre informerad och berikad användarbas, robotpersonal eller automatiserad medicinsk vård så finns det en optimism kring digitalisering – kanske samma optimism som en gång i tiden utvecklade idén om den automatiserade fabriken.

Det finns dock en växande oro för att användarens behov och upplevelse inte återspeglas på ett adekvat sätt i denna digitaliserade process, vilket självfallet får konsekvenser för ansvarsfullhet i innovationsprocesser. Samtidigt talas det ofta om vikten av empowerment för användaren, alltså att ha mer inflytande över optimerandet av sin hälsa. Detta fokus på användarinkludering är värdefullt men det väcker också frågan om i vilken utsträckning användarna vill eller kan vara involverade, särskilt i utformningen av tekniska innovationer.

I min forskning vill jag undersöka hur digitala verktyg kan ge användare en arena att faktiskt utöva empowerment. Vidare så utgår jag från hypotesen att principer för ansvarsfull innovation kan användas men att det finns ett spektrum av engagemang, som kan särskiljas enligt tre arketyper (se Bessant, Iakovleva & Oftedal, 2019, s.235):

“1) The ‘informed user’, equipped to use technology based on improved understanding; not only are today’s users able to search for information with regard to their situation, they can also become active discussants of their situation with healthcare professionals.

2) The ‘involved user’, playing an active role within a wider healthcare delivery system and enabled to do so by technology. Here the approaches widely used in the commercial sector are finding increasing application with users actively engaged at the ‘front-end of innovation’, evaluating prototypes, providing valuable feedback to help pivot designs and acting as a ‘crowd-sourced’ laboratory for development.

3) The ‘innovating user’, providing ideas of their own based on their deep understanding of their healthcare issue. At the limit we find here the active ‘hero’ innovators, prototyping and trialing their ideas out on themselves or their nearest and dearest.”

Den inkluderande dimensionen av ansvarsfull innovation är därför av särskilt intresse för vidare forskning; det är av yttersta vikt att undersöka den digitala användarens uppfattning och att därefter ta hänsyn till dessa insikter i framtida innovationsdesigner. Men hur möjliggör vi ett sådant inkluderande? Hur formulerar vi behov? Hur flyttar vi användaren längs spektrumet från passiva konsumenter till involverade, aktiva eller till och med innovativa aktörer? Detta är frågor som undersöks genom min kvalitativa studie tillsammans med Mindtemp.

LINNEA TAVAKOLI HAGSTRÖM

PhD candidate
Mälardalen University

https://www.mdh.se/en/malardalen-university/staff?id=ltm02

Referens

Bessant, J., Iakovleva, T. & Oftedal, E, M. (2019). The future of responsible innovation, ch. 15, in Bessant, J., Iakovleva, T. & Oftedal, E, M. (ed.) Responsible innovation in digital health: empowering the patient. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 232-250.